Uit afgegraven duinen verrijzen tribunes en geluidswallen: het circuit in Zandvoort wordt klaargemaakt voor de Formule 1. Volgens milieu-organisaties wordt het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis daardoor bedreigd. Ze tekenen bezwaar aan.

"Ik zie niet in waarom regels die voor iedereen gelden, ineens niet meer zouden gelden als het om circuit Zandvoort gaat," aldus directeur van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland Sijas Akkerman. Zijn organisatie maakt samen met drie andere milieuclubs bezwaar tegen een ontheffing die het circuit heeft aangevraagd.

Gaat de race wel door?

"Als de gemeente Zandvoort nu niet acteert en er niet veel betere plannen worden gemaakt, kan het zo zijn dat er races uiteindelijk niet doorgaan," zegt Akkerman. "We willen dat er hele goede maatregelen worden genomen om de rugstreeppad en de zandhagedis te beschermen, goede nieuwe leefgebieden voor die beschermde soorten te creëren. Dat is nu nog niet aan de hand."

Het circuit is van plan duinen af te graven, extra tribunes te bouwen, tunnels onder duinen en geluidswallen aan te leggen en een nieuwe weg aan te leggen door Natura 2000 gebied, beschermde natuur in Nederland. Dat allemaal zodat er in 2020 weer Grand Prix gereden kan worden op het Circuit van Zandvoort.

Zandvoort dieren
Bron: Natuur- en milieufederatie Noord-Holland
De plekken waar de rugstreeppad en de hagedis voorkomt rond het circuit van Zandvoort

Nog geen stikstofvergunning

Volgens Akkerman zijn de vergunningen nog niet op orde, hij maakt zich grote zorgen over of de natuur rond het circuit wel voldoende beschermd wordt. Daarnaast spreekt Akkerman ook nog zijn zorgen uit over een nieuwe weg die er moet komen, maar waarvoor het circuit nog geen stikstofvergunning heeft. De laatste tijd worden steeds meer bouwprojecten stilgelegd omdat er geen toestemming is op basis van stikstofwetgeving.

Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Milieudefensie, Stichting Vrienden van Middenduin en Stichting Rust bij de Kust hebben gezamenlijk bezwaar aangetekend tegen de ontheffing. Ook heeft de stichting Rust aan de Kust gemeente en provincie gevraagd in te grijpen omdat de bouwwerkzaamheden die uitgevoerd gaan worden volgens de stichting in strijd zijn met het bestemmingsplan of er niet de goede ontheffingen.

Lees ook

Minder comfort en veiligheid

Jan Lammers, sportief directeur van de Grand Prix in Nederland denkt niet dat de bezwaren van de milieuorganisaties ervoor kunnen zorgen dat er geen Formule 1 komt op het circuit. "Sommige bezwaren zouden in kunnen houden dat het evenement wel plaatsvindt, maar je sommige andere faciliteiten niet kan aanpassen. Dat zou jammer zijn. Dan kunnen we misschien niet het hele mobiliteitsplan uitvoeren, of niet het comfort en de veiligheid bieden voor de bezoekers, maar dat betekent niet dat het hele evenement niet doorgaat."

De omgevingsdienst Noord-Holland Noord, die namens de provincie toezicht houdt, laat weten onlangs onderzoek gedaan te hebben bij de bouwwerkzaamheden. Daarbij zijn overtredingen geconstateerd. Er is bijvoorbeeld gegraven op plekken waarop dat volgens de ontheffing niet mag. Hoe daar op gehandhaafd gaat worden is nog niet duidelijk.

Sijan Akkerman van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland verteld wat er volgens hem mis gaat rond het circuit van Zandvoort. GP-directeur Jan Lammers reageert.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.