Bijna alle boerderijen in het aardbevingsgebied hebben schade opgelopen door de trillingen. Maar de afhandeling van deze schade verloopt volgens de boeren moeizaam en traag. Ze worden daarom zowel privé als zakelijk getroffen door de gevolgen van de gaswinning.

Groningen is voor tachtig procent landbouwgebied. Het is daarom ook niet zo gek dat de gasboringen in 1959 juist begonnen zijn bij een boer, bietenboer Kees Boon uit Kolham. Miljonair is hij er niet van geworden, want volgens de Mijnwet zijn de opbrengsten van bodemschatten voor de staat. Boer Boon had toen al zijn twijfels over de boringen omdat hij bang was voor de gevolgen voor zijn land. Nu, bijna zestig jaar later, blijkt zijn angst gegrond en ondervinden de boeren van nu de nadelen hiervan.  

Gedeputeerde boer: 'Als je iets kapot maakt, moet je het ook vergoeden' 

Zoals Peter Dekens: hij heeft 90 melkkoeien staan op zijn boerderij in Sint Annen. Hij heeft schade aan de gebouwen, het erf en de mestkelder. “Normaal is de kelder pas rond maart vol, maar nu was hij in december al gevuld. Na onderzoek bleek dat hij voor de helft gevuld was met grondwater dat door de scheuren naar binnen liep.”

Reparatie van de kelder is alleen mogelijk als de stal die er bovenop staat helemaal wordt afgebroken. Het aanbod voor de gemaakte kosten dat hij van de NAM kreeg was  een bedrag  van 76 euro. “Ik dacht dat het een grap was.” Hij vindt dat de aardoliemaatschappij volledig moet opdraaien voor alle kosten. “Als je iets kapot maakt moet je het ook vergoeden”.  

Gigantisch probleem 

Ook melkveehouder Ate Kuipers heeft veel schade aan zijn boerderij in Den Ham. Waren het in het begin kleine scheurtjes die bijna niet te zien waren, inmiddels zijn de scheuren met het blote oog te zien. Hij heeft een claim neergelegd bij de NAM van drie miljoen euro. “Ik heb een deurwaarder langsgestuurd om het geld te innen, dus nu moeten ze binnen twee weken reageren."

Om de krachten van gedupeerde boeren te bundelen, heeft Kuipers samen met collega’s de Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade opgericht. Er zijn ongeveer 3.000 boerenbedrijven in Groningen waar zo’n 8.000 mensen werken. “Ik durf wel te zeggen dat tachtig procent van de mestkelders lek is, een gigantisch probleem dus.”