De kogel is door de kerk: in Groningen gaat de gaskraan dicht - en wel zo snel mogelijk liet Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, onlangs weten.

Maar opmerkelijk genoeg kreeg de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) juist op de dag waarop de stop bekend werd gemaakt een nieuwe vergunning om gas te winnen. Het gaat om een klein gasveld op de grens van Groningen en Friesland. Met behulp van de zogenaamde fracking techniek wil de NAM bij Warfstermolen een voorraad gas uit de grond halen. Tot groot ongenoegen van omwonenden en van lokale gemeentes.

info

Wat is fracking?

Fracking is een manier om schaliegas uit de grond te winnen. Er worden kleine scheurtjes in de grond gemaakt door hoge druk. Er ontstaan kleine explosief. Door de ruimte die ontstaat is transport van gas of olie naar de boorput mogelijk.

KIJK & LEES OOK

Volgens Elly Bakhuis, die vlakbij de boorlocatie woont, is er meer aan de hand dan de NAM ons wil doen geloven: "Er vindt daar al een aantal jaren gaswinning plaats in een gebied dat bovenop kwetsbare grond is gebouwd." Bakhuis stelt dat er inmiddels bodemverzakkingen van zo’n vijf centimeter meetbaar zijn. De NAM gaat ervan uit dat verzakking bij fracking hooguit twee centimeter bedraagt. Maar dat zou dan nog bovenop de al geconstateerde vijf centimeters komen, en gebouwen en wegen in de buurt mogelijkerwijs nog verder aantasten.

De bewoners zijn er in elk geval niet gerust op. Daarom wordt er een protestactie gehouden om hun bezwaar kracht bij te zetten. Sprekers tijdens deze actie zijn onder meer Henk Bakker, wethouder van de gemeente Zuidhoorn, en Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid voor de SP.

LUISTER & LEES OOK

Een Vandaag heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een reactie gevraagd. Via hun woordvoerder laat het ministerie het volgende weten:

reactie

Nederland moet van het aardgas af. Maar zolang we nog aardgas gebruiken is het beter voor het klimaat ons eigen gas te gebruiken. Gaswinning moet wel veilig zijn. Is het niet veilig? Dan komt er geen gaswinning. In Pieterzijl kan veilig gas worden gewonnen, concluderen SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) en TNO. Een eenmalige frack om de gaswinning op gang te brengen wordt in Nederland al sinds de jaren ’50  toegepast en is zonder nadelige gevolgen voor mens en milieu.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.