RTL verliest miljoenen door het stopzetten van The Voice. Kan ITV of John de Mol hiervoor verantwoordelijk worden gehouden? Volgens media-advocaat Olaf Trojan is het zeker mogelijk om contractuele afspraken over gedrag en veiligheid te maken.

Kan RTL leverancier en producent ITV, verantwoordelijk stellen voor de schade?

"Ten eerste hangt dat sterk af van de contractuele afspraken die er met ITV gemaakt zijn en, ten tweede, van de feiten die zich hebben voorgedaan. Het productiecontract tussen RTL en ITV is niet openbaar, terwijl het onderzoek naar de feiten nog gaande is. In algemene zin geldt dat ITV de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft te nemen, niet alleen jegens de personen op de set, maar ook jegens haar opdrachtgever RTL. Het ligt voor de hand dat het contract tenminste enige invulling geeft aan die zorgplicht."

"Vaak worden er afspraken gemaakt over zaken als gebruik van alcohol op de set en de begeleiding van kinderen. In sommige contracten, bijvoorbeeld in sponsorcontracten, worden ook afspraken gemaakt over moreel gedrag, zogenoemde morality clauses. Mogelijk is dat hier ook gebeurd, bijvoorbeeld naar aanleiding van eerdere ervaringen met De Villa. Verder bepaalt de wet dat leemtes in een overeenkomst aangevuld kunnen worden op basis van de redelijkheid en billijkheid."

Kun je zeggen dat John de Mol een huis met verborgen gebreken heeft verkocht?

"Ook dat hangt sterk af van de gemaakte afspraken en de feiten. Van belang in dat verband is de vraag of er ten tijde van de verkoop van Talpa Media al misstanden bekend waren bij de verkopende partij. Zo ja, dan kan dat onder omstandigheden leiden tot een waarschuwingsplicht. Verder zal veel afhangen van de garanties die ITV bedongen heeft in het kader van de verkoop van Talpa Media en van eventuele afspraken over beperking van aansprakelijkheid."

Kan ITV - op haar beurt - de financiële schade verhalen op John de Mol?

"Als de verkopende partij een waarschuwingsplicht heeft geschonden, dan kan dat leiden tot aansprakelijkheid. Wel is het zo dat aansprakelijkheid vaak contractueel beperkt wordt."

Bekijk ook

De Mol is na verkoop betrokken gebleven bij de productie van The Voice. Werpt dat nog een ander licht op de zaak?

"Dat kan inderdaad relevant zijn. Als John de Mol weet had van bepaalde misstanden in Nederland, dan komt de vraag op of die wetenschap toegerekend kan en moet worden aan Talpa Media. Dat hangt af van de vraag in welke hoedanigheid De Mol bij Talpa Media betrokken was. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat wetenschap van een feitelijk leidinggever onder omstandigheden toegerekend moet worden aan de rechtspersoon, in dit geval Talpa Media."

Bekijk ook

Is het eigenlijk wel aan John de Mol of ITV om verhalen van medewerkers te onderzoeken?

John de Mol heeft nog niet gereageerd in de media, maar heeft wel zijn medewerkers laten weten dat zijn deur voor hen openstaat. Ook heeft het advocatenbureau van ITV roept ook medewerkers op zich bij hen te melden.

"Indien dergelijk onderzoek wordt uitbesteed aan een advocaat, dan is het belangrijk voor ogen te houden dat een advocaat per definitie partijdig is. Hij of zij heeft zich de belangen aan te trekken van zijn opdrachtgever. Dat staat soms op gespannen voet met een instructie om onafhankelijk onderzoek te verrichten. Daarnaast is het van belang goed vast te leggen wat er met de onderzoeksresultaten gebeurt en aan wie die openbaar worden gemaakt. Daarover dient duidelijkheid verschaft te worden aan de personen die aan dat onderzoek onderworpen worden, waaronder uiteraard ook de aangevers van de misstanden."

Bekijk hier de tv-reportage en het studiogesprek over dit onderwerp.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.