Ruim tweederde (70%) van de zorgbehoevende burgers heeft geen netwerk om een beroep op te doen als er volgend jaar bezuinigd wordt op de hulp die ze nu hebben. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 5000 mensen die zelf te maken krijgen met de veranderingen in de zorg of van wie een naast familielid hiermee te maken krijgt. 

Eén op de vijf (19%) zegt wel over familie of vrienden te beschikken die kunnen bijspringen.

In 2015 gaan veel zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten. Tegelijk wordt er bezuinigd op ondersteuning en begeleiding van hulpbehoevenden en op de huishoudelijke hulp. Het kabinet wil dat familie, vrienden en buren dit gat gaan vullen door meer voor elkaar te zorgen.

Bezwaard

Volgens veel ondervraagden is dit in de praktijk een groot probleem omdat hun familie te ver weg woont of geen tijd heeft. Ze beschikken vaak maar over een kleine vriendenkring en wonen in buurten waar hun buren ook op leeftijd en hulpbehoevend zijn. Het gebrek aan netwerk komt vaker voor in grote steden dan in dorpen of op het platteland.

Veel hulpbehoevenden uit het onderzoek (60%) hebben nu al mantelzorg. Driekwart (73%) voelt zich bezwaard om volgend jaar bij familie en vrienden aan te kloppen voor meer hulp.

‘Ik ga geen mensen vragen om hulp, daar schaam ik me voor. Ik ben van een generatie die hulp moet bieden, niet moet vragen’, aldus een oudere. ‘Ik durf niet vragen, of mensen 3 uur per week bij mij gratis komen werken. Dat is gewoon veel te veel.’

Nog steeds niet geïnformeerd

De ondervraagden maken zich veel zorgen (71%) over de veranderingen die over een maand op hen afkomen. Slechts drie op de tien heeft een persoonlijk bericht van de gemeente ontvangen met informatie wat er volgend jaar voor hen gaat veranderen.

De rest zegt niet geïnformeerd te zijn (56%) of het niet te weten (14%).

Van de mensen die al geïnformeerd zijn zegt de helft (48%) dat ze er volgend jaar op achteruit gaan of dat hun hulp helemaal stopt. Bij 30 procent blijft de situatie ongeveer hetzelfde en 1 procent verwacht een verbetering. 21 Procent begrijpt ook na het contact met de gemeente nog steeds niet precies waar ze aan toe zijn.

Zorgspecial EenVandaag

EenVandaag besteedt vanavond in een speciale uitzending aandacht aan de veranderingen in de zorg en de uitkomsten van het onderzoek. Staatssecretaris Van Rijn wilde niet reageren op de resultaten omdat hij de gemeenten niet in de weg wil zitten.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 25.680 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Onder de ondervraagden zijn ruim 5000 mensen die zelf (N=1154) te maken krijgen met de veranderingen in de zorg of van wie een naast familielid hiermee te maken krijgt (N=4134).

Het onderzoek vond plaats van 21 tot en met 27 november 2014.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een onderzoek mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical.

Download