Als het kabinet niet snel ingrijpt dan dreigt er een nieuwe coronagolf. Daarvoor waarschuwt Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.