Het kabinet moet bij volgende coronamaatregelen veel meer ogen hebben voor de gevolgen voor jongeren. Dat zeggen Stichting MIND en het Nederlands Jeugdinstituut. "Geef onderwijzers voorrang op een coronatest, zodat school in ieder geval door kan gaan."

Kinderen en jongeren hebben door de coronacrisis niet alleen gebrek aan sociale contacten, maar missen ook het perspectief op werk of een stage, zeggen de organisaties die zich hard maken voor de psychische gezondheid van mensen. Uit onderzoek onder leden van EenVandaag Opiniepanel blijkt dat 75 procent van de jongeren tussen de 18 en 35 jaar mentale klachten heeft gehad door de coronacrisis. Jongeren geven aan dat ze aan het begin van hun leven staan en al veel onzekerheden hebben, en dan maakt de coronacrisis het er al helemaal niet makkelijker op.

Onderwijs en hulpverlening moet doorgaan

"De coronamaatregelen hebben tot meer angsten en depressies geleid. En daarom moet bij toekomstige maatregelen veel meer oog zijn voor de mentale situatie van kinderen en jongeren", zegt Marjan Ter Avest van Stichting MIND. Een van de oorzaken van de psychische problemen bij jongeren door de coronamaatregelen, is het snel overgaan naar thuisonderwijs. De structuur die kinderen en jongeren nodig hebben, kwam daarmee onder druk te staan.

"We willen daarom dat leerkrachten en onderwijzers voorrang krijgen bij coronatesten, zodat school zoveel mogelijk door kan gaan. Maar ook jongerenhulpverleners moeten voorrang krijgen op testen. Dan kan ook hulpverlening voor jongeren die het moeilijk hebben, doorgaan." Of we af moeten van 1,5 meter afstand houden voor jongeren, kan Ter Avest niet zeggen. "Dat is niet aan mij. Maar de maatregelen zijn vooral ingericht voor de lichamelijk gezondheid. En nu willen wij echt pleiten voor meer focus op de mentale gezondheid. En we zijn daar ook zelf bij: vraag eens hoe het met iemand is."

Lees ook

Jongeren in sociale bubbels

Al in mei wees de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RvS) erop dat de psychische schade van een sociaal isolement voorkomen kan worden door de 1,5-metersamenleving niet te statisch op te vatten. In een advies aan het kabinet pleit RvS ervoor om alleenstaanden van alle leeftijden toch beperkt samen te laten komen. Alleenstaanden zouden volgens RvS met een beperkt aantal andere personen, een zogenaamde 'sociale bubbel' kunnen vormen. Je vormt dan een tijdelijk huishouden met een groepje mensen. In België gebeurt dit al.

Jet Bussemaker, voorzitter van de RvS, bepleit nu opnieuw maatwerk voor verschillende groeperingen. "Kijk naar jongeren, alleenstaanden, laat hen ook een eigen bubbel hebben met contact. Het beleid dat daar nu voor is moet echt aangepast worden", zegt zij.

Hoe gaat het écht met ons? 4 panelleden vertellen openhartig over hun leven in coronatijd

Door corona is veel spontaniteit uit ons leven verdwenen. Elkaar aanraken of zomaar wat afspreken is er niet meer zomaar bij. Welke invloed heeft dat op ons? Vier leden van het Opiniepanel vertellen over hun ervaringen.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.