Het was een forse tegenvaller voor Lelystad Airport toen minister Van der Wal afgelopen voorjaar de stikstofberekeningen afkeurde. Het vliegveld moet nu zelf een vergunning regelen en is daarvoor op zoek naar boerderijen. Dat bevestigt de Schiphol Group.

2 weken geleden meldde EenVandaag al dat Schiphol in Noord-Holland en Utrecht op zoek is naar stikstofruimte. De luchthaven heeft op dit moment geen vergunning voor stikstofuitstoot. Voor Lelystad Airport geldt hetzelfde: om als vakantievliegveld open te kunnen, moet er een vergunning komen. Daarvoor wordt nu actief stikstofruimte gezocht.

Omstreden

De luchthaven is één van de ongeveer 3.000 zogenoemde PAS-melders; bedrijven die onder het oude stikstofbeleid geen vergunning nodig hadden. Maar nu moeten ze die alsnog aanvragen. De opkoop van veehouderijen door private bedrijven en overheidsdiensten is omstreden.

Gelderland en Utrecht protesteerden onlangs tegen het opkopen van boeren door onder meer Rijkswaterstaat voor de aanleg van snelwegen. De provincies hebben de vergunningen zelf ook nodig voor natuurherstel, het legaliseren van boeren zonder vergunning en woningbouw. Het kabinet kondigde vorige week na aandringen vanuit de Tweede Kamer aan in te willen grijpen in de stikstofmarkt; het Rijk zou voortaan zelf het eerste recht op koop moeten krijgen.

Bekijk ook

Met factor 20 onderschat

Lelystad Airport dacht voor legalisatie in aanmerking te komen. Maar de berekende stikstofneerslag van de luchthaven bleek tot wel een factor 20 onderschat. Het vliegveld had gerekend met een te hoge temperatuur van de uitstoot van vliegtuigen. Daardoor stijgen de uitlaatgassen op en worden ze verdund. Ook was de toename van het autoverkeer van en naar de luchthaven deels buiten beschouwing gelaten.

Van der Wal wees het verzoek om legalisatie daarom af. Uit documenten die EenVandaag in handen kreeg na een beroep op de Wet open overheid (Woo) blijkt dat het besluit van Van der Wal niet zonder slag of stoot tot stand kwam: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stribbelde flink tegen.

Grote consequenties

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vertoonde de stikstofberekening van Lelystad Airport weliswaar tekortkomingen, maar werd legalisatie onterecht afgewezen. "Het standpunt van IenW komt erop neer dat Lelystad precies gaat realiseren wat ze in de melding aangegeven hebben te zullen doen", schrijven ambtenaren van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in januari in een notitie. "En dat dit 'slechts' in de berekening niet helemaal goed is uitgewerkt."

Er volgen uitgebreide mailwisselingen over de interpretatie van de voorwaarden voor legalisatie. Volgens de ambtenaren van LNV is het ministerie van Infrastructuur de enige die deze regels anders interpreteert. Toegeven kan grote consequenties hebben, waarschuwen ze.

Geloofwaardigheidsprobleem

"Als meldingen uit de luchtvaartsector en de agrarische sector anders worden behandeld, ontstaat een geloofwaardigheidsprobleem. Agrarische partijen zullen waarschijnlijk aangeven dat nu werkelijkheid wordt waar ze bang voor waren: fouten door luchthavens worden door de overheid genegeerd. Fouten bij boeren worden genadeloos afgestraft."

Maar volgens IenW is van fouten geen sprake. De stikstofberekening van Lelystad is volgens de 'destijds best beschikbare inzichten' gedaan. Ook dat wordt betwist door LNV. Volgens ambtenaren van dat ministerie waren er verschillende wetenschappelijke rapporten die duidelijk maakten dat de berekeningen anders gedaan hadden moeten worden.

Bekijk ook

Landsadvocaat

Ambtenaren van LNV stellen nog voor Lelystad Airport 'ondersteuning' toe te zeggen bij het alsnog krijgen van een vergunning. Zo zouden Schiphol en Lelystad Airport van het Rijk stikstofruimte kunnen krijgen. Maar dat voorstel wordt door de ambtelijke top verworpen.

Ambtenaren van IenW opperen dat de landsadvocaat de discussie maar moet beslechten. Maar zo ver komt het uiteindelijk niet. Het geschil wordt onderwerp van gesprek tussen Van der Wal en haar collega Mark Harbers van Infrastructuur. De afwijzing blijft overeind.

2 jaar uitstel

Ook premier Rutte wordt geïnformeerd. Die begrijpt het besluit, blijkt uit Whatsapp-verkeer tussen ambtenaren. "MP (minister-president, red.) reageerde rustig ("onvermijdelijk begrijp ik")."

De afwijzing is voor Lelystad Airport een flinke tegenvaller. Met legalisatie op zak was de opening van het vliegveld voor 45.000 vakantievluchten flink dichterbij gekomen. Het regelen van een vergunning gaat meer tijd kosten. Het kabinet besloot daarom afgelopen zomer een beslissing over opening van het vliegveld in de polder met 2 jaar uit te stellen.

Bekijk ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.