Boerenorganisaties leggen gesprekken met het kabinet stil over de eventuele uitkoop van boerderijen om stikstof te verminderen. "Focus nou niet alleen op stikstofreductie, maar kijk naar wat er nodig is om de natuur in een betere staat te krijgen."