Lelystad Airport legt zich niet neer bij een besluit van minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof om de luchthaven geen stikstofvergunning te geven. Het vliegveld dreigt met een rechtszaak als ze niet op haar beslissing terugkomt.

Dat blijkt uit een brief van de luchthaven aan de minister, in bezit van EenVandaag. Van der Wal deelde Lelystad Airport 3 maanden geleden mee dat het vliegveld zich bij zijn vergunningaanvraag had gebaseerd op onjuiste stikstofberekeningen. De minister wees de aanvraag daarop af.

Schade

Lelystad Airport laat het daar niet bij zitten en verzoekt, 'en zo nodig sommeert' minister Van der Wal om haar besluit te heroverwegen. Het vliegveld vindt dat de minister de stikstofberekeningen ten onrechte heeft afgekeurd.

"Als u zou vasthouden aan deze onjuiste beoordeling, handelt u in strijd met de Wet natuurbescherming en onrechtmatig jegens Lelystad Airport", staat in de brief. "Lelystad Airport dreigt daardoor schade te lijden." Als de minister niet op haar besluit terugkomt, zegt de luchthaven andere 'rechtsmaatregelen' te overwegen.

Bekijk ook

Actiegroepen

Actiegroepen tegen de opening van Lelystad claimen al langer dat de stikstofberekeningen van het vliegveld niet kloppen. Door de luchthaven was gerekend met een veel te hoge temperatuur van de uitstoot van vliegtuigen. Daardoor stijgen de uitlaatgassen op, vermengen zich en slaan over een veel groter oppervlak neer.

Het resultaat: de hoeveelheid stikstof die in de natuur terechtkomt is op papier kleiner. Gunstig voor Lelystad Airport, want de berekende stikstofneerslag werd hierdoor zo laag dat er geen vergunning hoefde te worden aangevraagd, maar slechts een zogeheten 'PAS-melding' hoefde te worden gedaan.

Berekeningen niet goed uitgevoerd

Deskundigen van onder meer het RIVM onderzochten in opdracht van het kabinet de stikstofrekensommen en concludeerden dat de berekeningen inderdaad niet op de juiste wijze waren uitgevoerd.

Was dat wel gebeurd, dan was de stikstofneerslag boven de grens uitgekomen waarbij een vergunning moest worden aangevraagd.

Bekijk ook

'Recht op legalisatie'

Ondanks de fouten in de berekening hoopte Lelystad Airport, net als circa 3.600 andere ondernemingen die onder het oude stikstofbeleid een zogeheten PAS-melding deden, alsnog een natuurvergunning te kunnen krijgen.

De luchthaven stelt in de brief aan de minister nog steeds 'recht te hebben op legalisatie'. Volgens Lelystad Airport voldeden de stikstofberekeningen aan 'alle toen geldende rekenmodellen en voorschriften'. De latere correcties zijn gedaan als gevolg van nieuwe inzichten, en kunnen niet aan het vliegveld worden verweten, aldus Lelystad Airport.