Tank op- en overslagbedrijf Odfjell kan onderhoud van leidingen onvoldoende aantonen. Dat is één van de conclusies naar aanleiding van een grootschalige inspectie in oktober 2012 door de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 

Odfjell staat sinds geruime tijd onder verscherpt toezicht van de inspectiediensten. Dit betekent dat er vaker (onaangekondigde) inspecties plaatsvinden. Ondanks dat Odfjell slechts een deel van de terminal in bedrijf heeft, vinden inspecties op de hele terminal plaats.

 

Vandaag is het inspectierapport van een grootschalige controle in oktober 2012 openbaar geworden. Hieruit blijkt dat Odfjell onvoldoende kan aantonen dat het leidingen systematisch heeft gecontroleerd en onderhouden. Hiervoor is aan Odfjell een voornemen tot last onder dwangsom aangezegd. Omdat Odfjell zelf het onderhoud onvoldoende kan aantonen heeft de DCMR een gespecialiseerd bureau ingehuurd dat steekproefgewijs de leidingen fysiek controleert. Deze controle vindt op korte termijn plaats. Mocht blijken dat leidingen bij Odfjell gebreken vertonen, dan treedt de DCMR onmiddellijk op en volgen er verdere sancties. 

 

Odfjell Maritiem blijft buiten bedrijf

Bij een andere terminal van Odfjell, Odfjell Terminal Maritiem (OTM), constateerden de DCMR en de VRR onvoldoende onderhoud aan de brandbestrijdingssystemen. Daarnaast bleek de administratie van onderhoud niet op orde. De DCMR heeft ook hiervoor een voornemen tot last onder dwangsom aangezegd. Onmiddellijk na deze constatering, heeft OTM op donderdag 11 oktober 2012 de overslag van schepen naar schepen en het gebruik van OTM als ligplaats gestaakt. Dit is nog steeds de situatie. 

 

EenVandaag besteedde eerder uitgebreid aandacht aan de onrust rondom Odfjell. Kijk hier voor een overzicht van alle onderwerpen en reportages.

 

BRZO-inspectie

De 6-daagse inspectie maakte onderdeel uit van grootschalige controle bij Odfjell. In maart 2012 zijn eerst de meest risicovolle onderdelen bekeken: de veiligheid van de tanks en de werking van koel en blussystemen. De inspectie van oktober 2012 concentreerde zich op de administratie van het onderhoud en het inspectieregime van brandbestrijdingssystemen, utility- en productieleidingen, de organisatie van het tankonderhoud en de beveiliging van tanks, afvalwatersystemen en laad- en losfaciliteiten.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.