Vijf jaar na de grootschalige veiligheidsproblemen bij olieterminal Odfjell, is het toezicht in de petrochemische sector nog steeds onvoldoende. Daarnaast doen ook bedrijven nog te weinig aan veiligheid. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in het rapport Lessen na Odfjell, dat het donderdag publiceerde.

Wel is er sinds 2013 - toen het laatste rapport van de OVV hierover uitkwam - veel verbeterd, maar nog steeds niet genoeg. Het gaat om zo'n vierhonderd ondernemingen die werken met grote hoeveelheden schadelijke stoffen.

Klokkenluider

In 2012 meldde EenVandaag op basis van een klokkenluider dat bij olieterminal Odfjell sprake was van ernstige gebreken in de veiligheidsbeheersing van het bedrijf. Zo lekten er gevaarlijke stoffen weg, werd er gewerkt met gebrekkige apparatuur en was veiligheid nauwelijks een prioriteit binnen de onderneming. Omzet ging boven veiligheid. De problemen waren zo ernstig dat besloten werd de activiteiten van Odfjell geheel stil te leggen.

In juni 2013 bracht de OVV een rapport uit over de veiligheid bij Odfjell en het toezicht daarop. Daarin werd ook sectorbreed onderzocht hoe het gesteld was met de veiligheid van dit ondernemingen die met schadelijke stoffen werken.

Complex en versnipperd toezicht

Uit het vervolgrapport op dit onderzoek dat donderdag uitkwam, blijkt dat er vooral nog veel te winnen valt op het gebied van samenwerking van toezichthouders. De OVV stelt dat het toezicht "complex georganiseerd en versnipperd" is. Er zijn verschillende instanties die toezicht houden en die werken nauwelijks samen. Volgens de Raad zou één instantie of autoriteit aangesteld moeten worden die beslissingen kan nemen als zich veiligheidsproblemen voordoen. 

  • Na de veiligheidsproblemen bij Odfjell ontstond er ook kritiek op het toezicht van milieudienst Rijnmond. Dat kun je hier teruglezen.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt bovendien te weinig betrokken bij gezamenlijke veiligheidsinspecties van bedrijven die werken met gevaarlijke materialen. Dat probleem legt de OVV voornamelijk bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat te weinig capaciteit heeft voor inspectie.

Ook klanten verantwoordelijk

Daarnaast vindt de OVV dat klanten en opdrachtgevers van dit soort bedrijven ook een verantwoordelijkheid hebben. Zij moeten ondernemingen als Odfjell aanspreken op een veilige bedrijfsvoering als ze constateren dat het daaraan ontbreekt. Tenslotte krijgt het ministerie van Infrastructuur en Milieu te weinig informatie vanuit het bedrijfsleven over het veiligheidstoezicht.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.