Klokkenluiders hebben nu geen bescherming, worden vaak ontslagen en raken in grote problemen. Veel klokkenluiders raken ook nog eens privé in de problemen, bijvoorbeeld doordat oud-collega’s hen zien als ‘de vijand’. Het zogenaamde ‘klokkenluiderhuis’ kan hen bijstand bieden.

Aanstaande dinsdag verdedigt Ronald van Raak van de SP in de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Klokkenluidershuis'. Deze wet biedt bescherming aan klokkenluiders. Zo mogen ze niet meer ontslagen worden en gaat het klokkenluidershuis onderzoek doen naar de misstanden en monitoren dat de misstand wordt opgelost. In de Tweede Kamer is het voorstel eerder unaniem aangenomen. De verwachting is dat het nu door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd.

In EenVandaag het verhaal van een klokkenluider die begin 2012 een enorme misstand van olieterminal Odfjell in de Botlek naar buiten bracht. Er lekte een constante stroom  kankerverwekkend benzeen. Het bedrijf bleek inderdaad een gevaar voor de omgeving van Rotterdam, werd stilgelegd, moest een boete van miljoenen euro's betalen en werd verplicht verbeteringen aan te brengen. Ondanks zijn gelijk is de klokkenluider nog steeds in de problemen.