Bij Odfjell is sprake geweest van een langdurige onbeheersbare veiligheidssituatie en is niet voldaan aan wet- en regelgeving. Ook hebben de toezichthouders te laat ingegrepen. Dit blijkt uit een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. 

'Veiligheid vormde geen interraal onderdeel van de bedrijvsvoering en een gevoel van urgentie ontbrak. Het verwondert de Raad dan één bedrijf dat op grote schaal omgaat met gevaarlijke stoffen zo lang is doorgegaan onder geschetste omstandigheden. (..) Vooral de DCMR ging bij het toezicht uit van een goede relatie met het bedrijf en dat dat de beste manier was om de veiligheid van het bedrijf te waarborgen.' zo concludeert het rapport.

'Ernstige overtredingen leidden nauwelijks tot bestuurlijke sancties. De Veiligheidsregio trad niet handhavend op en sloot zich aan bij de aanpak van de DCMR Milieudienst Rijnmond die alleen gericht was op een goede relatie met het bedrijf. De Inspectie SWZ had strenge regels, maar schaarde zich tussen 2009 en 2011 ook achter de aanpak van de DCMR'

'Het bedrijf werd welwillend tegemoet getreden, in sommige gevallen ten onrechte.'

EenVandaag bracht het nieuws vorig jaar in de openbaarheid, en blikt terug en vooruit.

Download