Telefonische wachttijden bij huisartsenposten zijn veel te lang. Bellers staan staan regelmatig langer dan een half uur in de wacht, terwijl ze uiterlijk binnen 10 minuten iemand aan de lijn moeten krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Je kan terecht bij de huisartsenpost als je dringend zorg nodig hebt die niet kan wachten totdat de reguliere huisartsenpraktijk open is. Volgens de norm, die beschreven is in het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, moet driekwart van de telefoontjes binnen 2 minuten en de rest binnen 10 minuten worden opgenomen.

55 minuten in de wacht

EenVandaag belde 20 huisartsenposten op 3 verschillende momenten in de week. Van de in totaal 60 telefoontjes werden er slechts 6 binnen 2 minuten opgenomen. Twee derde van de telefoontjes werd niet opgenomen binnen de 10 minuten die de norm voorschrijft.

Bij 10 van de 60 telefoontjes was de wachttijd langer dan een half uur, met uitschieters naar boven de 50 minuten wachttijd. Bij één huisartsenpost werd er zelfs opgehangen na ruim 42 minuten wachten.

Gemiddelde wachttijd per huisartsenpost

Bekijk ook

info

Uitkomsten steekproef

  • Gemiddelde wachttijd: 17 minuten
  • Kortste wachttijd: 0.38 minuten op donderdagavond bij Huisartsenpost Walcheren
  • Langste wachttijd: 55.45 minuten op vrijdagavond bij Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg
  • Zaterdagmiddag is het drukste moment om te bellen met een gemiddelde wachttijd van 21 minuten
  • 4 huisartsenposten hebben alle telefoontjes in onder de 10 minuten opgenomen
  • Geen enkele huisartsenpost heeft alle telefoontjes in onder de 2 minuten opgenomen

Niet urgente klachten

Ineen, de branchevereniging voor eerstelijnszorg herkent het probleem. "Vooral tijdens piekuren kunnen de wachttijden oplopen. Dat komt enerzijds doordat het personeelstekort net als in andere sectoren toeneemt en anderzijds doordat steeds meer mensen bellen."

"De huisartsenpost is bedoeld voor zorgvragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van de eigen huisarts. We zien dat er steeds vaker gebeld wordt voor niet-urgente klachten. De beantwoording hiervan kost tijd van de professional aan de telefoon, de triagist."

Personeelstekort

Huisartsenposten kampen namelijk met een tekort aan gespecialiseerde assistentes, triagisten. Triagisten beoordelen hoe ernstig je klacht is en of je eventueel op gesprek kan komen bij de huisartsenpost.

Voorzitter Aghafnie Lieuw-Kie-Song van de Beroepsvereniging Triagisten Nederland, en zelf triagist bij huisartsenpost Amstelland, ziet dat het tekort steeds nijpender wordt. Huisartsenposten krijgen hun bezetting niet rond, met lange wachttijden en overwerkt personeel als gevolg.

Bekijk ook

'Meer collega's en betere werkomstandigheden nodig'

"De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de bestaande triagisten overvraagd worden", vertelt Lieuw-Kie-Song. "Onderbezetting van triagisten leidt tot veel overwerken. Triagisten uitputten is geen goede oplossing voor arbeidsmarktkrapte."

De triagist is een petitie gestart om aandacht te vragen voor het probleem en een gesprek te stimuleren met de werkgevers. "We hebben meer collega's nodig en betere werkomstandigheden. Ook moet het beroep meer maatschappelijk aanzien krijgen. Mensen zien ons als telefonistes, maar wij zijn medisch professionals."

Gevaar lange wachttijden

Ook Lieuw-Kie-Song ziet de wachttijden toenemen. En dat is niet zonder risico. "Er zijn mensen met ernstige klachten die hun zorgvraag onderschatten en vervolgens ophangen of niet meer bellen vanwege drukte. Dat is gevaarlijk want hun klachten blijven dan liggen."

Ineen, de branchevereniging voor eerstelijnszorg benadrukt dat de spoedlijn, die mensen kunnen kiezen als er echt sprake is van een levensbedreigende situatie, wel wordt opgenomen binnen de streefwaarde. Daarnaast roepen ze mensen op om voor zij de telefoon pakken na te gaan of hun klacht direct door een huisarts moet worden gezien. "En, heel belangrijk, om de triagisten aan de telefoon met respect te behandelen."

info

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek belde EenVandaag 20 huisartsenposten verspreid door het land. Dat gebeurde op verschillende momenten: donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagmiddag. Er werd gebruik gemaakt van de reguliere lijn van de huisartsenposten in plaats van de spoedlijn, om zo de spoedlijn niet bezet te houden.

Bekijk hier de reportage

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.