Ook voor basisschoolleerlingen vanaf groep 6 geldt sinds gisteren dat zij een mondkapje moeten dragen. Bij het lopen door het schoolgebouw moet het masker op, in de klas mag het af. Hoe gaat dat in de praktijk? En hoeveel zin heeft het?

Een mondkapje dat alleen de mond bedekt, half hangend aan een oor of even onder de kin. Het belang van het (juist) dragen van een mondkapje is over het algemeen bekend, maar hoe zit dat bij leerlingen uit groep 6, 7 en 8? "Het begint bij het geven van een goed voorbeeld", zegt directeur-bestuurder Henk van der Pas.

Veel meer besmettingen

Als verantwoordelijke voor meerdere basisscholen in Brabant 'zit er voor hem niets anders op dan de richtlijnen van de overheid weer zo goed mogelijk te volgen'. "Je kunt je ogen niet sluiten voor wat er gaande is in de samenleving, qua stijging van het aantal besmettingen." Ook op zijn scholen ziet hij veel meer besmettingen onder leerlingen en docenten.

De scholen dicht was voor veel mensen geen optie. Om de besmettingen toch tegen te gaan werden de maatregelen aangescherpt met de invoering van mondkapjes voor de hoogste groepen. "En dat gaat relatief soepel", zegt de schoolbestuurder over de eerste dag. "Aan de leerlingen ligt het meestal niet."

Bekijk ook

Goed voorbeeld geven

Want volgens hem gaan leerlingen 'als vanzelfsprekend' om met de nieuwe regels. "Leerlingen passen zich zo makkelijk aan. Ze zijn wat betreft het mondkapje ook al behoorlijk vaardig; kinderen volgen genoeg op social media en die snappen echt wel hoe het hoort." Hij ziet het in zijn scholen meer goed dan fout gaan.

Hoewel er niet speciaal aandacht wordt besteed aan 'hoe het hoort' in de les, zouden leerlingen de leerkracht al snel volgen in hoe hij of zij met het mondkapje omgaat. Van der Pas: "Uiteraard is het wel van belang dat de leerkracht het goed voordoet."

info

Zo zet je het mondkapje goed op

  • Gebruik een wegwerpmodel of een mondkapje van stof (en was het voor hergebruik op 60 graden).
  • Zorg dat de handen schoon zijn bij het op- en afzetten van het mondkapje.
  • Raak het mondkapje alleen bij de touwtjes aan.
  • Zorg dat het mondkapje goed aansluit op het gezicht en dus de neus, mond en kin bedekt.

'Sommige ouders willen het niet'

De overgang naar het dragen van mondkapjes gaat redelijk goed, ziet de schoolbestuurder. Waar hij wel tegenaan loopt, is dat sommige ouders van de leerlingen er moeite mee hebben. Volgens hem geeft zo'n 4 à 5 procent van de ouders aan het niet fijn te vinden. "Als een kind geen mondkapje op wil, komt dat eigenlijk altijd omdat de ouders het niet willen."

De ouders zien de noodzaak er niet van, of ze zijn bang dat het schadelijk is voor hun kind, vertelt Van der Pas. "We gaan nergens tegenin en verdedigen de door het kabinet genomen maatregelen niet, maar we moeten ons wel aan de regels houden."

Bekijk ook

Nut van mondkapje

"De gedachte achter deze maatregel is dat je voorkomt dat kinderen op moment van drukte in de gangen, leerlingen uit andere klassen kunt besmetten", zegt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning.

"Stel, er is een uitbraak in de ene klas en je hebt die nog niet vastgesteld, dan kan de maatregel een eventuele uitbraak beperken tot één klas. Zo kun je beter voorkomen dat het de hele school doorgaat."

Vergroten bewustwording

"Daarnaast helpt het mogelijk om de bewustwording te vergroten en dat is goed, maar of het echt helpt om het aantal besmettingen op scholen terug te brengen, dat betwijfel ik. Tegelijkertijd is het een maatregel die maar weinig belastend is."

De kinderarts-epidemioloog ziet meer baat bij het preventief testen van leerlingen. "Wat effectief kan zijn, maar dan moet iedereen daar aan meedoen, is om leerlingen twee keer per week te testen. Dat is een maatregel die echt kan voorkomen dat kinderen besmet door het schoolgebouw heen lopen. Maar ook dat stuit op bezwaren."

Bekijk ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.