Gemeenten onder de geplande aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad voelen zich buitenspel gezet. Ze klagen massaal over slechte, late en soms zelfs tegenstrijdige informatievoorziening door het Rijk. Ook plaatsen ze kritische kanttekeningen bij de mogelijkheden tot inspraak die ze hebben gehad. Dat blijkt uit een rondgang van EenVandaag langs 32 gemeenten onder de vliegroutes.

Van de 32 ondervraagde gemeenten zeggen er 27 ontevreden te zijn over de voorlichting door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport. Zo noemt de gemeente Raalte de informatievoorziening  “fragmentarisch" en "niet transparant”. Veel gemeenten klagen niet actief door het ministerie te zijn geïnformeerd over de vliegroutes én de lage vlieghoogtes die nodig zijn om niet met het Schipholverkeer in aanraking te komen. “Dat wij door inwoners en actiegroepen zijn geïnformeerd over de gevolgen voor onze gemeente zegt genoeg”, reageert de gemeente Dalfsen. Ook zijn gemeentebestuurders bezorgd over de onlangs ontdekte fouten in de geluidsberekeningen. “Wij willen onze inwoners zo goed en eerlijk mogelijk informeren en hebben ons daarbij steeds gebaseerd op de informatie van het Rijk. Die informatie blijkt nu niet juist”, aldus de gemeente Zwolle. 

In onderstaande overzichtkaart kunt u, indien van toepassing, de reactie van úw gemeente teruglezen:

Onbehoorlijk

De afgelopen maanden ontstond in steeds meer delen van Nederland onrust over de voorgenomen vliegroutes van en naar Lelystad, dat vanaf 1 april 2019 moet dienen als ‘overloop’ voor Schiphol. Om daaraan tegemoet te komen laste het ministerie extra informatiebijeenkomsten en een zogeheten internetconsultatie in. Tot en met 2 november kunnen bewoners, bedrijven en ook lokale overheden daarin hun mening geven over de geplande vliegroutes. Toch is een meerderheid van 22 gemeenten niet te spreken over de mogelijkheden tot inspraak. Zo noemt de Friese gemeente De Fryske Marren de gang van zaken “op zijn zachtst gezegd onbehoorlijk". "Als een burger of bestuurder een vraag stelde tijdens een informatiebijeenkomst werd met een overkill aan Engelse luchtvaarttermen en technische argumenten duidelijk gemaakt dat er eigenlijk geen weg meer terug is. De conclusie voor een ieder moest zijn: ‘het zijn nu voldongen feiten’."

Financiële steun

Veel gemeenten hadden graag eerder en beter betrokken willen worden bij de besluitvorming. “Bij de internetconsultatie wordt alleen om verbetervoorstellen gevraagd”, aldus de gemeente Heerde. “De uitgangspunten, waaronder de inspraak, staan vast. Dat beperkt de inspraak.” Doordat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is op de uitbreiding van ‘Lelystad’ zijn de bezwaarmogelijkheden zeer beperkt. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld niet naar de bestuursrechter. Opvallend is dat een aantal gemeenten overweegt actiegroepen financieel te ondersteunen of dat zelfs al heeft toegezegd. Zo doneerde de gemeente Dalfsen 10.000 euro aan de stichting HoogOverijssel en nam de gemeenteraad van Steenwijkerland een motie aan waarin het college wordt opgeroepen de actiegroep financieel te ondersteunen. De stichting zegt bovendien met meerdere andere gemeenten in gesprek te zijn over subsidies. 

update
clock 01-11-2017 01:00

Reactie ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Voor het ontlasten van Schiphol is het nodig dat Lelystad Airport in april 2019 open gaat, voor de start van het drukke zomerseizoen. Hierdoor staat tijdsdruk op het proces, die als we terugkijken van invloed is geweest op zorgvuldigheid van het doorlopen proces van informeren en raadplegen van inwoners en overheden. Voormalig staatssecretaris Dijksma heeft het eerder ook al onderkend in de Tweede Kamer. Daarom hebben er in de afgelopen maanden in de regio uitgebreide informatieavonden plaatsgevonden en vond er een internetconsultatie plaats om het brede publiek te betrekken.Minister Van Nieuwenhuizen heeft begrip voor de zorgen. Ze vindt het belangrijk dat bewoners, gemeenten en regio’s in het vervolgproces beter geïnformeerd en geraadpleegd worden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.