Veiligheid, criminaliteit en wonen zijn volgens veel kiezers de belangrijkste thema’s bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 30.000 leden van het Opiniepanel.

Ook gezondheidszorg, ouderenzorg en natuur en milieu zijn zaken waar de lokale politici aandacht aan moeten geven, volgens de deelnemers.

Grote versus kleine provincies

Wonen en ruimtelijke ordening zijn vooral in de grote provincies belangrijke onderwerpen bij de verkiezingen. Hoge huizenprijzen, verpaupering van buurten en vluchtelingen die voorrang zouden krijgen op de woningmarkt zijn voor veel mensen een doorn in het oog.

In Drenthe en Zeeland, provincies met veel dorpen, speelt juist het behoud van voorzieningen een grote rol voor veel mensen. De huizenmarkt is daar minder belangrijk. 

Economie en energie

Groningen is de meest afwijkende provincie. Daar zijn, naast wonen, de lokale economie, werkgelegenheid en energiewinning het belangrijkst.

Verkeer en infrastructuur is op veel plekken belangrijk, maar valt telkens net buiten de top-3 meest genoemde issues.

Bekijk hier wat de meest belangrijke thema’s in uw provincie zijn.

Raadsleden: wonen, natuur en werkgelegenheid

EenVandaag deed ook onderzoek onder ruim 1.300 raadsleden. Voor hen zijn wonen, natuur en milieu en de lokale economie en werkgelegenheid de belangrijkste thema’s bij de verkiezingen.

Lokale politiek geeft doorslag

Voor de grootste groep (45%) geeft de lokale politiek de doorslag bij het maken van hun stemkeuze bij de gemeenteraadsverkiezingen. In Groningen (58%), Drenthe (58%) en Limburg (53%) is dat zelfs voor een meerderheid het geval. Voor 19 procent is de landelijke politiek het meest belangrijk, en voor drie op de tien (30%) zijn de lokale en landelijke politiek even belangrijk.

over dit onderzoek
clock 19-03-2018 01:00

Aan het onderzoek deden 30.340 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond eind februari plaats. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden. De software van de onderzoeken is van Vision Critical.