De vakbonden sloten pensioenafspraken met het kabinet, maar de vakbondsleden moeten hier nog akkoord mee gaan. Wat gaan ze deze week stemmen? Een kleine groep lijkt nu de doorslag te mogen geven.

Van de leden die zeggen zeker te gaan stemmen bij de raadpleging deze week zegt 44 procent vóór te stemmen. Een even groot deel, 40 procent, wil tegen stemmen. Een groep van 16 procent weet het nu nog niet lijkt daarmee over het lot van het akkoord te beslissen. Dat blijkt uit een gewogen peiling van EenVandaag onder ruim 5.700 vakbondsleden uit het Opiniepanel.

info

Leden van FNV en CNV kunnen tussen 12 en 15 juni hun oordeel geven over het akkoord. Ook een deel van de VCP-leden kan stemmen in een raadpleging. Bij de FNV beslist het Ledenparlement op basis van de uitslag over de plannen. FNV-bestuursleden Tuur Elzinga en Han Busker zeiden eerder op te stappen als de leden tegen stemmen.

'Meer zit er gewoon niet in'

Het verschil tussen voor of tegen zit bij leden in een gevoel van realisme versus onverzettelijkheid. Een voorstander: "Ik vind het nog wat karig, maar ik ben blij dat er een akkoord ligt. Meer zit er gewoon niet in." Een ander betreurt de stijging van de AOW-leeftijd, maar vreest dat dit het hoogst haalbare is: "Als we nu tegenstemmen omdat je vindt dat de pensioenleeftijd per se op 66 jaar moet blijven, sta je sowieso met lege handen."

De AOW-leeftijd is het grootste pijnpunt bij tegenstanders van dit akkoord. Een tegenstander: "Ik ben vóór harde acties, heel harde acties, net zolang tot er een AOW leeftijd van 65, uiterlijk 66 jaar is." De groep die er nog niet uit is, ontbreekt het nog aan uitgebreide informatie. Zij zeggen vooral hoofdlijnen te hebben gehoord, maar willen zich eerst verdiepen op bijvoorbeeld één van de ledenbijeenkomsten.

Gijs Rademaker presenteert de uitslagen van het onderzoek over het pensioenakkoord in EenVandaag.

Brede publiek overwegend positief over pensioenhervormingen

Met de informatie die men heeft van de pensioenplannen is het brede publiek overwegend positief over de pensioenhervormingen. Bij 55 procent van alle ondervraagden wordt het akkoord goed ontvangen. Eenderde, 35 procent, is negatief over de plannen. Het is voor veel mensen nog wel gissen wat dit akkoord voor hen persoonlijk gaat betekenen. De helft (48 procent) zegt een goed beeld te hebben. Voor de andere helft (45 procent) is het niet zo of helemaal niet duidelijk.

Wanneer ondervraagden informatie zien over de verschillende afspraken in het akkoord is er positiviteit over de regeling voor zware beroepen, over de minder strikte buffers voor fondsen en de zzp'ers die makkelijker pensioen kunnen sparen. Over de pensioenleeftijd, die op 66 jaar en 4 maanden blijft tot 2024 en daarna langzamer stijgt, zijn mensen minder te spreken: 48 procent is positief; 43 procent negatief.

Niet-leden bepalen niet mee

Het lot van het pensioenakkoord, en daarmee van de pensioenen van alle Nederlanders, ligt in handen van vakbondsleden. Een groot deel van de niet-vakbondsleden (40 procent) had daar graag over mee willen stemmen. Van 43 procent hoeft dat niet.

Opvallend is dat vooral ondervraagden tussen 35 en 55 jaar inspraak hadden gewild. Als we vragen wie er volgens ondervraagden het minst zullen profiteren van dit akkoord, is dat volgens mensen vooral deze groep. Zestigers, die dichtbij hun pensioen zitten, profiteren volgens ondervraagden het meest van dit akkoord.

info

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek, gehouden van 7 tot en met 11 juni, deden 22.450 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Daarvan respondeerden 5.791 vakbondsleden van FNV, CNV en VCP. De uitslagen van hun stemintentie en -voorkeur zijn gewogen op het daadwerkelijke aantal leden per vakbond en leeftijd en geslacht van vakbondsleden, verzameld door het CBS in 2017. Het onderzoek onder het hele Opiniepanel is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 procent van de panelleden.

Voor FNV-voorzitter Han Busker ligt er nog veel werk de komende dagen op het akkoord te verdedigen. Han Busker: "We moeten heel veel uitleggen. Dat gaan we intensief doen op heel veel plekken in het land." Vandaag liet FNV Senioren, een invloedrijke tak binnen de FNV, weten niet akkoord te gaan met het pensioenakkoord. Daarover zegt Busker: "De eerste doorrekeningen pakken juist goed uit voor senioren. Daarom roep ik iedereen op: verdiep je er in."

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.