Het is het kabinet niet gelukt om met vakbonden en werkgevers een akkoord te sluiten over de hervorming van ons pensioenstelsel. EenVandaag legde hierover drie vragen voor aan onze economische duider Martin Visser

1. Waarom moet het huidige pensioenstelsel op de schop?

Ons pensioenstelsel doet al lang niet meer wat het belooft. Ouderen zijn teleurgesteld dat zij steeds minder pensioen krijgen. Jongeren vertrouwen er niet meer op dat er voor hen straks nog een pensioen is.

2. Wat gaan we ervan merken dat het overleg geklapt is?

Gepensioneerden gaan merken dat in veel gevallen hun pensioenen niet meestijgen met de prijzen, niet worden geïndexeerd. En jongeren zullen merken dat het pensioensysteem nog steeds niet flexibel is en inspeelt op de arbeidsmarkt van nu, met veel flexwerk en ZZP’ers.

3. Is het pensioenakkoord nog te redden?

De kans dat er de komende tijd alsnog een akkoord komt lijkt me heel erg klein. Na de Statenverkiezingen, als er een nieuwe Eerste Kamer is, komt er wel een nieuw politiek momentum, maar de kans is niet heel groot dat dat alsnog tot een resultaat gaat leiden.

Lees & bekijk ook: