De grootste groep mensen is positief over de afzonderlijke stikstofmaatregelen van het kabinet, maar denkt dat het totaalpakket onvoldoende is om het stikstofprobleem aan te pakken. Dat gaat volgens mensen niet ver genoeg of is niet breed genoeg.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 23.916 leden van het Opiniepanel. Het kabinet wil de stikstofuitstoot in Nederland terugdringen door de snelheid op wegen rond natuurgebieden te verlagen en boeren rond natuurgebieden vrijwillig uit te kopen. Ook wil het kabinet investeren in 'klimaatbossen' om natuur te herstellen.

Steun voor afzonderlijke stikstofmaatregelen

De helft (51 procent) reageert positief op de zogeheten warme sanering van boeren, tegenover 39 procent die dat niet is. Mensen lichten toe dat dit een uitkomst is voor boeren die willen stoppen, maar er zijn tegelijkertijd bedenkingen. Een ondervraagde: "Boeren uitkopen, oké. Maar tegen een eerlijke prijs en niet gedwongen. We moeten dankbaar zijn voor onze boeren, ze zijn de schoonste van Europa."

De verlaging van de maximumsnelheid op wegen rond natuurgebieden wordt iets beter ontvangen door mensen in het land. 64 procent vindt dat een goed plan; 30 procent niet. Zowel mensen zonder rijbewijs, als mensen die dagelijks in de auto zitten, staan in meerderheid achter het idee.

Lees ook

'Schoner, veiliger en minder herrie'

Stikstofuitstoot is niet de enige reden waarom mensen vinden dat de snelheid omlaag mag. Een deelnemer: "Langzamer rijden zorgt voor minder stikstof én minder herrie én het is veiliger. Nu is het zo onduidelijk waar en wanneer je hoe hard mag. Dus dit is win win."

Hoe hard moeten 'we' dan rijden rond natuurgebieden? We legden snelheden tussen 80 en 120 kilometer per uur voor aan automobilisten en vroegen welke acceptabel is. 100 kilometer per uur kreeg daarbij de meeste steun. Zes op de tien autorijders vinden die snelheid acceptabel.

Pakket stikstofmaatregelen moet verder gaan

Ondanks het gematigde enthousiasme over de afzonderlijke maatregelen is slechts een minderheid (34 procent) positief over het totaalpakket van het kabinet. Het grootste deel (57 procent) is negatief. De scepsis heeft uiteenlopende redenen. Er is een groep die vindt dat het kabinet helemaal geen maatregelen zou moeten nemen.

Maar de helft vindt het onvoldoende (51 procent) om het stikstofprobleem aan te pakken. Een deel van hen vindt het pakket niet ver genoeg gaan en noemt het een "pappen-en-nathouden-plan". Anderen vinden dat andere vervuilende sectoren ten onrechte ontzien worden: "De grote industrie en de luchtvaart zijn ook grote vervuilers en blijven nu buiten schot. En bovendien komt vervuiling uit het buitenland", aldus een panellid. Kortom, mensen zijn het eens dat het stikstofprobleem grondiger moet worden aangepakt dan het gepresenteerde pakket. Over de vraag 'hoe verder' zijn mensen echter meer verdeeld. Die uitwerking is het volgende hete hangijzer van dit kabinet.

Joyce Boverhuis presenteert de uitslagen van het onderzoek over stikstofmaatregelen
info

Over dit onderzoek

Het onderzoek is gehouden van 8 tot en met 10 oktober 2019. Aan het onderzoek deden 23.916 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 leden.

Lees ook