Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt de kritiek van CDA en verschillende boerenvertegenwoordigers op hun rekenmodellen over stikstofneerslag 'onbegrijpelijk' en 'onterecht'. Volgens het RIVM zijn hun cijfers 'robuust'.

Het afgelopen jaar waren er al vaker ontevreden geluiden over het RIVM te horen vanuit de hoek van de boeren. Een YouTube-filmpje dat de berekeningen van RIVM over stikstofneerslag in Nederland in twijfel trekt, werd gretig gedeeld.

Berekeningen over stikstofneerslag worden in twijfel getrokken

Krimpende veestapel

En nu schaart ook CDA-Kamerlid Jaco Geurts zich bij de critici. In een interview met het Algemeen Dagblad vraagt hij zich hardop af of "het rekenmodel dat het RIVM gebruikt wel juist is". Bovendien eist het kamerlid meer transparantie. "Laat eens zien hoe dat model is opgebouwd", zegt hij in de krant.

Die berekeningen van het RIVM zijn belangrijk, omdat ze basis vormen van het advies van Adviescollege Stikstofproblematiek (PAS, onder leiding van Johan Remkes) en dat weer de basis vormt voor het kabinetsbesluit om de veestapel kleiner te maken en de snelheid op sommige snelwegen te verlagen. Het RIVM concludeert immers dat de veehouderij verantwoordelijk is voor 46 procent van de stikstof in Nederland.

Lees ook

RIVM: kritiek klopt niet

RIVM-onderzoeker Addo van Pul weerspreekt dat twee meetpunten onzuivere resultaten geven en daarmee de cijfers versjteren, zoals in het veel gedeelde Youtube-filmpje wordt beweerd. Het onderzoeksinstituut berekent de stikstofneerslag op basis van berekeningen en toetst die berekeningen vervolgens op meetpunten door het land. De meetpunten waar de kritiek zich op richt, worden daar niet bij gebruikt, vertelt Van Pul.

Bovendien heeft het RIVM altijd zijn deuren opengezet om inzage in hun rekenwerk te geven, zegt Van Pul. "Wij hebben een jaar geleden alle data al aangeboden. Toen werd er ook gevraagd om de programmatuur, dat is door omstandigheden - ook van hun kant - niet doorgegaan. Maar daar hebben we vorige week al goede afspraken over gemaakt".

Robuust

"Natuurlijk kan ik geen 100 procent garantie geven over onze cijfers, dat kan niemand", zegt onderzoeker Van Pul. "Maar pak ons niet op 0,1 procent of 1 procent. Het gaat om het grote plaatje. En dat grote plaatje is robuust."

RIVM reageert in Radio EenVandaag

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.