Geen vlees meer eten, de verwarming niet meer kunnen betalen of nooit meer op vakantie gaan. Voor maar liefst 70 procent van de mensen die zich arm voelen is dit de dagelijkse praktijk, blijkt uit onderzoek van EénVandaag en het Nibud. Wie sociaal actief is voelt zich echter minder snel arm. In de uitzending aandacht voor dit onderzoek onder het EénVandaag Opiniepanel en een gesprek met twee deelneemsters die zich arm voelen.

Arm voelen

Uit het onderzoek blijkt dat vijftien procent van de 20.000 deelnemers aan het onderzoek zich arm voelt. Onder alleenstaande ouders is de armoede zelfs het hoogst, 44 procent voelt zich arm. Mensen voelen zich sneller arm als ze geen geld hebben voor sociale activiteiten. Niet lid kunnen zijn van een sportclub, niet kunnen uitgaan of niet op vakantie kunnen, zorgt ervoor dat mensen zich arm voelen. Vaak wordt als armoedegrens 105% van het sociaal minimum gehanteerd, voor alleenstaanden is dit ongeveer negenhonderd euro.

Van de deelnemers aan de enquête die volgens deze grens arm zouden zijn, voelt 60% zich ook arm. De overige 40% voelt zich ondanks het lage inkomen niet arm. Uit de analyse blijkt dat deze mensen vaker aangeven sociaal actief te zijn.

Uitzending 2 mei

In de uitzending van woensdag 2 mei zijn Thea Schoone (54) uit Oosterhout en Beam Geelkerken (59) uit Assen te zien. Beiden deelnemer aan het EénVandaag Opiniepanel. Wat zij ook ondernemen, ze komen niet aan een baan en leven al langer van een bijstandsuitkering.Thea heeft wekelijks 30 tot 40 euro over na aftrek van de vaste lasten. Ze krijg het benauwd als zij aan de toekomst denkt, omdat haar situatie alleen maar kan verslechteren. Zonder de hulp van haar familie zou ze het niet redden. Thea zit in een sociaal isolement. Zo zou zij graag op een sportclub gaan. Ze zegt dat ze te weinig eet. Thea zit met slaapzak om in de huiskamer. Het is daar nooit warmer dan 16 graden.

Beam Geelkerken rijdt motor. Dat lijkt luxe, maar zij heeft lang gespaard voor het oude beestje. Voor familiebezoeken is de motor een stuk goedkoper dan het openbaar vervoer. Ze zegt dat zij desintegreert in haar eigen land. Als het koud is, dan kruipt zij in bed onder de dekens om televisie te kijken.

Warmte

Van de respondenten is 98 procent van mening dat het kunnen warm stoken van je huis absoluut noodzakelijk is. Ook de mensen die zichzelf arm vinden zijn hiervan overtuigd. Slechts 34 procent van de armen zegt echter dit ook te kunnen betalen.

Eten

Op vijf procent na is iedereen van mening dat een dagelijkse warme maaltijd noodzaak is. Maar iets meer van de helft van de mensen die zich arm noemt kan iedere avond een warme maaltijd op tafel zetten.

Vakantie

Een derde van de respondenten zegt dat 'op vakantie gaan' noodzakelijk is, van de armen zelfs 45 procent. Slechts 7 procent van de armen kan dit echter ook daadwerkelijk betalen.

Slechts 6 procent van de respondenten die zich arm voelt kan het zich veroorloven lid te worden van een sport- of hobbyclub.EénVandaag OpiniepanelHet onderzoek is gehouden onder 18.832 leden van het EénVandaag Opiniepanel die zelfstandig een huishouden voeren. Door herweging is de peiling representatief voor leeftijd, opleiding, geslacht, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur.