Afgelopen maandag was het Nationaal Jeugddebat van de NJR in de Tweede Kamer. 140 Jongeren gingen in debat met ministers, een staatssecretaris en Kamerleden over vier actuele onderwerpen: jeugdwerkloosheid, studiekeuze, pesten en openbaar vervoer. Op basis van ons onderzoek hebben ze de bewindslieden allerlei oplossingen voorgelegd.

In februari stuurden we jullie een onderzoek namens de NJR over studiekeuze, jeugdwerkloosheid, pesten en ontwikkelingshulp. 140 Jongeren hebben hier de afgelopen maanden een aantal mooie plannen bij bedacht en gingen daar afgelopen maandag over in debat.

Studiekeuze – debat minister Bussemaker

De jongeren uit fractie Blauw stelden de minister voor tot een landelijke aanpak te komen voor beroeps- /studiekeuze op middelbare scholen. Ook zou er moet er meer aandacht moeten zijn voor de profielkeuze, een cruciaal moment in het vervolg van carrières waar volgens de fractie te weinig aandacht voor is.

Minister Bussemaker deelde deze zorgen. Een verplichte landelijke aanpak ziet ze niet zitten: ze wil schiolen wel verplichten iets te doen aan studiekeuze en bereoepsbegeleiding, maar HOE een school dat invult wil ze niet vastleggen. Een betere studiekeuzetest, ook waarbij het kiezen van een profiel meegenomen wordt, vond ze een goed idee. De deelnemers van fractie Blauw mogen dan ook, samen met het LAKS, bij de minister op bezoek komen voor een vervolggesprek.

 

Jeugdwerkloosheid – debat minister Asscher en Mirjam Sterk (ambassadeur jeugdwerkloosheid)

Dat het percentage jeugdwerklozen stijgt, is zowel bij de minister en ambassadeur uiteraard niet onbekend. De jongeren uit fractie geel kwamen met een oplossing, namelijk de '2 voor de prijs van 1 regeling'. Een bedrijf kan een oudere werkloze samen met een jongere aannemen, voor de kosten van slechts één werknemer. De overheid geeft een extra premie op de uitkering van de oudere en het bedrijf betaalt de jongere, zodat ze wel alletwee een inkomen krijgen voor het werk dat ze doen. Het voordeel: twee mensen minder werkloos, en de oudere kan zijn kennis overdragen aan de jonge werknemer. Minister Asscher was kritisch over het plan, omdat hij bang is dat het te veel geld zou kosten. Toch wil hij samen met de jongeren kijken naar de verdere mogelijkheden. Ook stelden de jongeren voor een “Nationale Toekomst Raad” op te richten die het werk van de ambassadeur gaat ondersteunen. Sterk was hier groot voorstander van en gaat nu met de jongeren kijken wat de mogelijkheid is.

Pesten – debat Kamerlid Tanja Jadnanansing

Waarschijnlijk is niemand het “Plan van Aanpak tegen Pesten” ontgaan; de jongeren uit fractie Rood presenteerden tijdens het debat ideeën die dit plan konden aanvullen. Zo wilden ze naast bijscholing van leraren, ook bijscholing voor straatcoaches. Er wordt immers niet alleen op school gepest. Ook is de driehoeksverhouding tussen ouders – school – leerlingen erg belangrijk. Omdat tegenwoordig iedereen op social media zit, en ook op deze plekken gepest wordt (cyberpesten), moet er een online campagne komen voor en door jongeren. Binnenkort gaan de jongeren samen met het Kamerlid om te tafel om te kijken wat de mogelijkheden hier voor zijn.

 

Openbaar Vervoer – debat Kamerlid Duco Hoogland

Volgens de jongeren sluiten de verschillende vervoerders niet op elkaar aan en zijn er te veel verschillende soorten kortingskaarten. Dit is heel erg klantonvriendelijk. Een overstapgarantie en een universele kortingskaart zouden de oplossing kunnen zijn. Volgens Kamerlid Duco Hoogland is dat lastig te realiseren vanuit Den Haag omdat de verschillende vervoerders provinciaal geregeld zijn. Wel is hij er voor om met de fractie te zoeken naar een mogelijkheid om de onduidelijkheden rondom de kortingskaart te verhelderen.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.