'Flink verbeterd' noemt de SP de gewijzigde stikstofwet die vandaag in de Tweede Kamer wordt behandeld. De SP steunt de wet nu en dat is opmerkelijk. De partij is niet vaak geneigd het kabinet aan een meerderheid te helpen.

In de wet wordt vastgelegd dat in 2035 driekwart van de natuur niet meer wordt beschadigd. Tot nu toe had minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moeite om een meerderheid voor de wet te krijgen. Dat is nu toch gelukt dankzij steun van oppositiepartijen SGP, 50PLUS en SP. Vooral de steun van SP was niet vanzelfsprekend. Maar de partij krijgt er dan ook iets voor terug, namelijk woningen en zorgbuurthuizen.

Verantwoordelijkheid nemen

Eerder was de SP behoorlijk kritisch op het kabinetsbeleid. In oktober noemde de partij het voorstel van minister Schouten nog 'te weinig concreet'. Met het terugschroeven van de stikstofuitstoot naar 50 procent 'bieden we een betere bescherming aan onze natuur, ontstaat er meer ruimte voor de bouw en wordt de hele wet juridisch sterker', zegt de SP nu.

De SP benadrukt in een verklaring dat de partij met de steun nadrukkelijk verantwoordelijkheid wil nemen om uit de huidige impasse te komen. "We kunnen niet nog een halfjaar wachten tot na de verkiezingen, om het stikstofprobleem aan te pakken en Nederland van het slot te halen."

info

Om de bouw van woningen en de aanleg van infrastructuur op gang te brengen, stelt het kabinet een reeks maatregelen voor.

  • Het kabinet trekt 2 miljard euro uit om de stikstofuitstoot door onder andere de landbouw en industrie te verlagen.
  • 3 miljard wordt besteed aan het versterken van speciale natuurgebieden.
  • Een half miljard wordt opzijgezet voor 'schonere' woningbouw.

Lees ook

Zorgbuurthuizen en vergunningen

Een groot winstpunt voor de SP is de aanpak van bedrijven die stikstof uitstoten en de extra plekken voor ouderen in 'zorgbuurthuizen'. Die zorgbuurthuizen zijn oorspronkelijk een initiatief van de SP en bieden ouderen die nog niet in een verpleeghuis terechtkunnen een dak boven het hoofd. Met 20 miljoen euro extra wordt het budget daarvoor verdubbeld. Met de bouw van de zorgbuurthuizen moet de woningbouw ook weer worden gestimuleerd.

De SGP ziet vooral winst voor de landbouw. De zogenoemde PAS-melders krijgen alsnog hun vergunningen. Dat zijn ondernemers die hun bedrijf tussen 2015 en 2019 uitbreidden en hier melding van maakten, maar door de uitspraak van de Raad van State alsnog vergunningsplichtig werden. Het was voor de SGP, een partij met een grote achterban onder de boeren, belangrijk duidelijkheid te krijgen voor die groep.

info

Nederland kampt al jaren met een stikstofprobleem. Veel natuurgebieden kampen met een overschot in de bodem. Te veel stikstof, dat vrijkomt in onder meer de landbouw (ammoniak) en het verkeer en de bouw (stikstofoxiden), is slecht voor de biodiversiteit.Zeldzame planten leggen het af tegen bijvoorbeeld brandnetels en bramen. Brussel eist dat EU-lidstaten hun bedreigde plant- en diersoorten beschermen, onder meer tegen te veel stikstof.

Ook meerderheid Eerste Kamer

De uitspraak die de Raad van State in 2019 deed, had verregaande gevolgen voor de woningbouw en de landbouw. De uitstoot van stikstof moest flink naar beneden om bepaalde natuurgebieden beter te beschermen. Daardoor liep het uitgeven van vergunningen voor projecten waarmee stikstof wordt uitgestoten volledig vast, terwijl er al een groot tekort aan woningen is.

Aangekondigde maatregelen leidden onder meer tot grote protesten van onder meer bouwbedrijven en boeren. Nu ook de SP het voorstel steunt, is er niet alleen een meerderheid in de Tweede, maar ook in de Eerste Kamer.

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.