Wilde zwijnen verdrinken met regelmaat in 'het kanaal des doods', de Zuid-Willemsvaart bij Weert. De komst van een ecoduct moet een veilige oversteek bieden. Deze oplossing zet kwaad bloed bij boeren in de regio omdat dit de verspreiding van het wilde zwijn alleen maar stimuleert en dus in strijd is met het nulstandbeleid.

Nulstandbeleid

Officieel zijn wilde zwijnen in Nederland buiten Nationaal Park de Hoge Veluwe en De Mijnweg in Limburg niet welkom. Buiten deze aangewezen leefgebieden geldt een 'nulstandbeleid' wat betekent dat de beesten mogen worden afgeschoten. Een verademing voor boeren die schade ondervinden aan rondwroetende zwijnen. Toch blijkt het beleid erg lastig te handhaven omdat de beesten altijd op zoek gaan naar eten, ook buiten de aangewezen leefgebieden. 

Drenkelingen

In hun zoektocht naar voedsel proberen wilde zwijnen regelmatig vanuit het natuurgebied bij de Zuid-Willemsvaart de andere kant van het kanaal te bereiken. Reddingsdiensten rukken met regelmaat uit om drenkelingen uit het water te halen omdat de zwijnen niet meer uit het water kunnen komen door de steile kadewanden, maar vaker is het al te laat en verdrinken er wilde zwijnen.

Oversteekplaats

Tot groot genoegen van Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties wil de de provincie nu een oversteekplaats aanleggen voor zwijnen. Natuurmonumenten ondersteunt de plannen voor een oversteekplaats omdat wilde zwijnen belangrijke functies vervullen in de natuur. "Zwijnen zijn erg belangrijk voor de natuur. Ze rollen in de modder waardoor waterplassen ontstaan die het leefgebied van beschermde insecten en amfibieën zijn. Ook zijn zwijnen de vuilnismannen van de natuur: een kadaver van een hert is binnen een paar uur helemaal weg." 

 De boeren uit de regio zijn niet blij met de aangekondigde plannen. Leon Faassen is voorzitter van de Limburgse Land en Tuinbouwbond en maakt zich zorgen over de toenemende schade voor boeren: "Deze zwijnen oversteekplaats maakt het probleem alleen maar groter. Als de zwijnen kunnen oversteken verspreiden ze zich nog verder, met alle gevolgen van dien. Wij willen vasthouden aan het nulstandbeleid. De schade voor de boeren in Limburg is enorm."  En ook voor de verkeersveiligheid vindt Faassen de zwijnenoversteekplaats een slecht idee. “In 2016 waren er al 50 aanrijdingen met zwijnen. Met deze oversteekplaats worden dat er alleen maar meer.”  


Maar wie anders dan de mens kan de uitdijende populatie van de zwijnen in bedwang houden? Natuurorganisatie Ark hoopt dat de wolf in grotere aantallen Nederland zal binnenwandelen. “Zij zijn de natuurlijke vijand van de zwijnen en met meer wolven is de zwijnenoverlast zo opgelost.” Maar of de boeren dat ook zo’n goede oplossing vinden?