Het IPCC-rapport is "een code donkerrood om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen", zegt oud-speciaal klimaatgezant van de Verenigde Naties Patrick Verkooijen. "Maar, we kúnnen de meest ernstige gevolgen nog tegengaan."