Nederland vangt op dit moment een kleine 40.000 vluchtelingen op. De meesten komen uit oorlogsgebieden als Syrië, Afghanistan en Eritrea. Er is al veel gezegd en geschreven over deze groep, maar wat vinden zij zelf? Hoe ervaren vluchtelingen hun asielprocedure? Voelen zij zich welkom in Nederland?

Mozhgan Mahmoud:

Mozhgan komt uit Afghanistan, ze kwam in september aan met haar twee dochters en haar broer. Haar asielaanvraag heeft een negatieve uitkomst gekregen wat betekent dat ze eigenlijk terug moet naar Afghanistan. Mozhgan weet niet goed wat er nu gaat gebeuren, maar ze maakt zich erg veel zorgen want volgens haar kan ze echt  niet terug.

update
clock 18-06-2016 14:20

Reactie staatssecretaris Dijkhoff

"Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met een uitzonderlijk hoge asielinstroom. Dat heeft ertoe geleid dat mensen die hier kwamen langer moesten wachten en dat de opvang soms minder ideaal was, zeker als het ging om de noodopvanglocaties. Dat desondanks veel ondervraagden zich volgens deze peiling welkom voelen, vind ik een compliment aan alle betrokkenen (binnen VenJ en daarbuiten) die zich hiervoor hebben ingespannen. Maar tegelijk zien we ook dat 17 % zich nog niet voldoende veilig voelt. Laat volstrekt helder zijn dat ontoelaatbaar gedrag op opvanglocaties niet wordt getolereerd. Daarom zijn recent de huisregels in de opvang en de bijbehorende sancties bij een overtreding daarvan nog aangescherpt. 

Uit de peiling blijkt ook dat goede informatievoorziening voor asielzoekers heel belangrijk is. Dit kan onjuiste beelden en daarmee onnodige frustraties over bijvoorbeeld de wachttijden in asielprocedures voorkomen. De IND, het COA en ook mijn eigen departement doen er alles aan om asielzoekers die hier binnenkomen zo goed mogelijk te informeren. Zo krijgt iedere asielzoeker die zich in Ter Apel meldt een brief in zijn eigen taal met uitleg over wat hem te wachten staat. Iedereen wordt bijvoorbeeld geinformeerd over de asielprocedure maar ook over de Nederlandse normen en waarden. Ik vind het belangrijk dat dit alles gelijk bij binnenkomst helder wordt gecommuniceerd zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.”

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.