Vluchtelingen uit oorlogsgebieden als Syrië en Eritrea zijn welkom in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 19.000 mensen. 

Een meerderheid van 57 procent vindt dat deze vluchtelingen zonder veel problemen tot ons land toegelaten moeten worden. Een derde (38%) wil deze vluchtelingen maar mondjesmaat een verblijfsvergunning verlenen.  

Voor het toelaten van economische asielzoekers is weinig draagvlak. Slechts 9 procent is van mening dat de meesten van hen toegelaten kunnen worden. Bijna 9 van de 10 ondervraagden (88%) vindt dat aan deze groep meestal geen asiel verleend kan worden. 

Vertekend beeld

Onder de deelnemers bestaat het beeld dat de stroom van asielzoekers de afgelopen 5 jaar ieder jaar is toegenomen in Nederland. Uit cijfers van het CBS blijkt echter dat het aantal aanvragen geen stijgende lijn vertoont en per jaar fluctueert.

Verdeeldheid over asielbeleid

Iets meer dan de helft van de ondervraagden vindt het asielbeleid in Nederland niet streng genoeg (56%).  Deze indruk bestaat niet alleen onder PVV-stemmers, maar ook onder de VVD-  en SP- kiezers uit het onderzoek. Ook een grote groep CDA-kiezers (44%) is deze mening toegedaan.

Daarentegen kan 22 procent van alle kiezers zich wel vinden in het huidige asielbeleid en 16 procent vindt ons asielbeleid te streng. Vooral de achterban van GroenLinks en de ChristenUnie zou de regels graag versoepelen. 

Opvang in regio

De opvang van vluchtelingen in hun eigen regio kan rekenen op veel steun. VVD-politicus Malik Azmani kwam onlangs met een plan om alle opvang te organiseren in de regio waar mensen vandaan komen. Tweederde (64%) kan zich wel vinden in dit idee. Volgens hen is Nederland al te vol en is het beter voor vluchtelingen om in hun eigen regio, met hun eigen cultuur en geloof, opgevangen te worden.

Tegenstanders (26%) noemen de situatie in vluchtelingenkampen in Afrika en het Midden-Oosten niet humanitair. Zij vinden het veel te ver gaan en niet realistisch om de grenzen te sluiten voor iedereen die niet uit Europa komt, zoals Azmani bepleit. 

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 19.368  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 2 tot en met 6 juni 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.