'We vochten schouder aan schouder, en nu laten ze me in de steek'. Dat zegt Abdul Ghafoor Ahmadzai, een Afghaanse tolk die voor de Nederlandse troepen in Afghanistan werkte.

Na het vertrek van de Nederlanders begon de Taliban jacht op hem te maken. Nadat zijn broer voor hem werd aangezien en werd vermoord besloot hij te vluchten. Nederland beloofde immers dat Afghanen die werkten voor Defensie en in levensgevaar zijn op steun kunnen rekenen. Na een barre tocht en het betalen van duizenden euro's kwam hij enkele maanden geleden via een omweg door Noorwegen eindelijk aan in Nederland. Maar tot zijn ontsteltenis werd vorige week zijn asielaanvraag afgewezen.

Nederland stelt dat de oud-medewerker van Defensie volgens het Verdrag van Dublin in Noorwegen asiel moet aanvragen, in dat land kwam hij als eerste Europa binnen. Noorwegen, en veel andere landen die troepen hadden gestationeerd in Afghanistan, hebben speciale procedures voor tolken en andere Afghaanse medewerkers die de troepen ondersteunden. Nederland is één van de weinige landen zonder zo'n regeling, een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vorig jaar, onder aanvoering van PvdA en VVD, tegen een groepsasiel voor Afghaanse tolken. Het kabinet besloot iedere zaak individueel te behandelen.

Advocaat Wil Eikelboom van Ahmadzai begrijpt niet waarom het zover heeft moeten komen. 'Ze hebben hier niet zitten opletten. Staatssecretaris Teeven kan van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik maken, maar dat hoeft niet eens.'Er is geen regel die Nederland ertoe verplicht om hem uit te zetten naar Noorwegen. Ook de Dublinverordening niet. Sterker: het is Nederlands beleid om een asielzoeker niet over te dragen naar een ander Europees land als dat op grond van bijzondere omstandigheden onredelijk zou zijn. En die bijzondere omstandigheden zijn er hier, hij was immers tolk voor de Nederlandse troepen, hij diende het Nederlandse belang en loopt daardoor nu gevaar. Het uitzetten naar Noorwegen, en daarmee indirect naar Afghanistan, is dus onredelijk. Teeven heeft zijn eigen beleid dus niet goed toegepast. Het zou goed zijn als wordt vastgelegd dat we tolken die voor ons leger hebben gewerkt in elk geval niet naar een ander Europees land uitzetten, en dat we zelf verantwoordelijkheid nemen voor die mensen."

De militaire vakbond AFMP is ontsteld dat de voormalige tolk in deze situatie terecht is gekomen. Voorzitter Anne-Marie Snels: 'Je veronderstelt dat Defensie zich als een fatsoenlijk werkgever gedraagt en deze werknemers voldoende rechtsbescherming en garanties bieden. Maar in de situatie van Abdul Ghafoor Ahmadzai lijkt daarvan geen sprake. Wij doen een dringend beroep op de ministers Hennis en Teeven. Hennis moet haar toezeggingen aan de Tweede Kamer waarmaken, Teeven kan gebruik maken van zijn bevoegdheid om Abdul en zijn familie asiel te verlenen'.

Tolkenpardon

De vakbond roept het kabinet op een 'Tolkenpardon' in te stellen. Voorzitter Snels: 'Veel landen kennen al een regeling voor vertalers die voor hun land werkten. Het zou Nederland sieren als wij die landen volgen. Naast een kinderpardon pleiten wij dus voor een tolkenpardon. Dat is humaan en toont pas echt goed werkgeverschap.'

Het ministerie van Defensie en het ministerie van Veiligheid en Justitie willen niet inhoudelijk reageren op de zaak voordat Kamervragen van D66 over de kwestie zijn beantwoord.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.