De Afghaanse tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai, die werkte voor de Nederlandse troepen in Uruzgan, krijgt geen asiel in Nederland en wordt uitgezet. Gisteren blokkeerde de PvdA nog een plenair debat over deze kwestie. Vandaag was het anders en stemden ze toch voor een voorstel van D66 voor een debat met minister Hennis van Defensie en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

Het besluit dat de tolk wordt uitgezet heeft voor een storm van kritiek gezorgd. Zelfs Defensie-medewerkers melden zich bij EenVandaag dat ze zich niet kunnen neerleggen bij deze situatie. Temeer daar het ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs in een ambtsbericht heeft gesteld dat tolken die voor Westerse troepen hebben gewerkt gevaar lopen in Afghanistan. In EenVandaag een gesprek met tolk Ahmadzai over zijn toekomst.

Afgewezen aanvraag

Na het vertrek van de Nederlanders begon de Taliban jacht op Ahmadzai te maken. Nadat zijn broer voor hem werd aangezien en werd vermoord besloot hij te vluchten. Nederland beloofde immers dat Afghanen die werkten voor Defensie en in levensgevaar zijn op steun kunnen rekenen. Na een barre tocht en het betalen van duizenden euro's kwam hij enkele maanden geleden via een omweg door Noorwegen eindelijk aan in Nederland. Maar tot zijn ontsteltenis werd vorige week zijn asielaanvraag afgewezen.

Nederland stelt dat de oud-medewerker van Defensie volgens het Verdrag van Dublin in Noorwegen asiel moet aanvragen, in dat land kwam hij als eerste Europa binnen. Noorwegen, en veel andere landen die troepen hadden gestationeerd in Afghanistan, hebben speciale procedures voor tolken en andere Afghaanse medewerkers die de troepen ondersteunden. Maar in dit geval vinden zij dat Ahmadzai in Nederland asiel moet aanvragen omdat hij voor de Nederlandse troepen actief was.

Afwijkend Nederlands beleid

Nederlandse Defensie-medewerkers die actief waren in Uruzgan hebben na een eerdere uitzending van EenVandaag contact opgenomen. Zij vinden de situatie onbestaanbaar en vinden dat de tolk een eerlijke kans moet krijgen. Het Ministerie van Defensie heeft gewaarschuwd dat het consequenties zal hebben als zij interviews over dit onderwerp aan EenVandaag geven.

Nederland is één van de weinige landen zonder een speciale regeling. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vorig jaar, onder aanvoering van PvdA en VVD, tegen een groepsasiel voor Afghaanse tolken. Het kabinet besloot iedere zaak individueel te behandelen.

Dringende oproep

De militaire vakbond AFMP is ontsteld dat de voormalige tolk in deze situatie terecht is gekomen. Voorzitter Anne-Marie Snels: 'Je veronderstelt dat Defensie zich als een fatsoenlijke werkgever gedraagt en deze werknemers voldoende rechtsbescherming en garanties biedt. Maar in de situatie van Abdul Ghafoor Ahmadzai lijkt daarvan geen sprake. Wij doen een dringend beroep op de ministers Hennis en staatssecretaris Teeven. Hennis moet haar toezeggingen aan de Tweede Kamer waarmaken, Teeven kan gebruik maken van zijn bevoegdheid om Abdul in ieder geval een eerlijke kans biedt op een inhoudelijke behandeling van zijn asielaanvraag.'

Op social media gaat een petitie rond, die de tolk alsnog in Nederland moet houden.

EenVandaag beantwoordt vijf vragen op de website, om meer duidelijkheid te geven over deze zaak.

Kijk hier de eerdere uitzending over Ahmadzai terug:

 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.