'Het slachtoffer Theo hangt op z'n kop boven de waterput.' Na 50 jaar duikt een uniek fotoalbum op van de reconstructie van de Baarnse moordzaak. Een reconstructie waarin de verdachten zelf laten zien hoe ze hun vriend om het leven brachten en zijn lichaam verstopten.

Ruim vijftig jaar geleden is Nederland in de ban van de Baarnse moordzaak, een gruwelijke moord op de 14-jarige Theo Mastwijk. De broers Boudewijn en Ewout en hun vriend Hennie houden hun maatje Theo wekenlang verborgen op de zolder van de villa waarin de twee broers wonen. Dit om de ontdekking van een aantal kleine diefstallen te verdoezelen. 

Verschillende scenario's mét de daders nagespeeld

Het wordt een van de meest geruchtmakende moordzaken van de vorige eeuw. De jonge leeftijd van zowel slachtoffer als daders en de vraag wie het nu echt gedaan heeft, hield Nederland jarenlang in de greep; het verhaal werd zelfs verfilmd.

Kijk en lees ook

Uiteindelijk wordt de situatie in de villa onhoudbaar en wordt Theo vermoord. Zijn lichaam wordt gedumpt in een put in de tuin van de villa. Anderhalf jaar later wordt het stoffelijk overschot gevonden en is Nederland getuige van één van de meest bizarre moordzaken uit de geschiedenis.

Kijk & lees ook

Reconstructie met de daders zelf

Met de arrestatie van Boudewijn, Ewout en Hennie is de moord nog niet opgelost. Boudewijn H. en Hennie W. beschuldigen elkaar ervan de moord daadwerkelijk te hebben uitgevoerd. De reconstructie van de moord, als onderdeel van het onderzoek, wordt uitgevoerd mét de daders zelf, op de exacte locatie van de moord. De versies van zowel H. als W. worden in de reconstructie uitgewerkt. De reconstructie wordt onderdeel van het dossier waarover de rechter later uitspraak zal doen. De jongens worden tot respectievelijk zes en negen jaar veroordeeld.

Hieronder is het origineel terug te zien, dat beide versies van het noodlottige verhaal in zijn geheel vertelt:

Deel A: reconstructie van de verklaring van de verdachte W.

 • Foto no. 1: tijdens deze reconstructie werd de rol van de verdachte Boudewijn H. gespeeld door de persoon, op onderstaande foto aangeduid met het teken X en de rol van het slachtoffer Theo Mastwijk door de persoon, op onderstaande foto aangeduid met het teken XX. Verdachte W. is op onderstaande foto aangeduid met XXX.
Foto no. 1 

 

Deel A fase 1:

 • Foto no. 2: overzichtsfoto van de betegelde plaats achter c.q. naast de keuken van perceel ---- te Baarn met links (gemerkt X) de deur, van waaruit de verdachten Boudewijn H. en W. met het slachtoffer Mastwijk kwamen. 
Foto no. 2
 • Foto no. 3: de verdachten Boudewijn H. en W. met tussen het in het slachtoffer Mastwijk, verlaten de villa via de keukendeur en begeven zich in de richting van de schuur in de tuin.
Foto no. 3
 • Foto no. 4: op weg naar de schuur; voorop verdachte Boudewijn H., daarachter het slachtoffer en achteraan verdachte W.
foto no. 4
 • Foto no. 5: het tuinpad leidende naar de schuur wordt ingeslagen.
Foto no. 5
 • Foto no. 6: de verdachten Boudewijn H. en W. met tussen he in het slachtoffer, lopende op het tuinpad; op de achtergrond de schuur (aangeduid met X)
Foto no. 6
 • Foto no. 7: verdachte Boudewijn H. opent het hek, toegang gevende tot de kippenren. (ten tijde van het misdrijf bevond zich op de plaats, op de foto weergegeven voor een slaphangend touw, een hek)
Foto no. 7
 • Foto no. 8: het hek als bedoel in de toelichting bij de foto no. 7 is geopend en de tocht naar de schuur wordt voortgezet.
Foto no. 8
 • Foto no. 9: de beide verdachten, met tussen hen in het slachtoffer, hebben de schuur bijna bereikt (X)
Foto no. 9
 • Foto no. 10: de schuur is bereikt; verdachte Boudewijn opent (op het tijdstip van het misdrijf zich aldaar bevindende) deur, waarna verdachten met het slachtoffer de schuur zullen binnengaan.
Foto no. 10

Deel A fase 2:

 • Foto no. 11: verdachte W., die de moed niet heeft kunnen opbrengen om de wurging ten uitvoer te brengen, loopt de schuur uis, waarna hij gevolgd wordt door verdachte Boudewijn H. (het slachtoffer Mastwijk blijft in de schuur achter)
Foto no. 11
 • Foto no. 12: verdachte W. loopt verder in de richting van de villa, gevolgd door verdachte Boudewijn H., die inmiddels de schuurdeur heeft dichtgetrokken.
Foto no. 12
 • Foto no. 13: ongeveer ter hoogte van het hek van de kippenren, (op de foto weergegeven met een slaphangend touw) haalt verdachte Boudewijn H. de verdachte W. in. 
Foto no. 13
 • Foto no. 14: verdachte Boudewijn H. heeft verdachte W. ingehaald en beiden blijven staan;
Foto no. 14
 • Foto no. 15: verdachte Boudewijn H. voegt de andere verdachte toe: het moet toch gebeuren
Foto no. 15
 • Foto no. 16: beide verdachten zijn teruggelopen naar de schuur en onderwijl heeft verdachte W. het wurglijntje i.c. een stuk plasticlijn, uit zijn zak gehaald;
Foto no. 16
 • Foto no. 17: wederom bij de schuur gekomen zijnde, maakt verdachte Boudewijn H. de deur van deze schuur weer open.
Foto no. 17

Deel A fase 3:

 • Foto no. 18: verdachte Boudewijn staat op het punt het slachtoffer Mastwijk uit de schuur te trekken: W. heeft het wurglijntje reeds in de handen.
Foto no. 18
 • Verdachte Boudewijn heeft het slachtoffer uit de schuur getrokken en verdachte W. gooit het wurglijntje om de hals van het slachtoffer; 
Foto no. 19
 • Foto no. 20: verdachte W. demonstreert op deze foto de juiste wijze waarop hij het wurglijntje i.c. het stuk plasticlijn om de hals van het slachtoffer legde; 
Foto no. 20
 • Foto no. 20: verdachte W. legt het wurglijntje om de hals van het slachtoffer, terwijl deze aan beide handen wordt vastgehouden door verdachte Boudewijn H. Op deze foto is uiterst links te zien de notenboom, meermalen genoemd in het proces-verbaal, alsmede het hakblok, althans, een tijdens de reconstructie daarvoor diendende boomstronk, waarop of waarin zich het kapmes moet hebben bevonden. (hakblok aangeduid met X)
Foto no. 21
 • Foto no. 22: op deze foto wordt gedemonstreerd, hoe verdachte Boudewijn het slachtoffer bij beide handen vasthield tijdens de wurgpoging door verdachte W.
Foto no. 22
 • Foto no. 23: verdachte W. trekt met kracht het wurglijntje strak om de hals en nek van het slachtoffer;
Foto no. 23
 • Foto no. 24: het wurglijntje glijdt uit de handen van verdachte W.
Foto no. 24
 • Foto no. 25: verdachte Boudewijn H. heeft het slachtoffer op de grond getrokken, nadat de wurging mislukte, zit op de knieën en grijpt naar het kapmes.
Foto no. 25
 • Foto no. 26: terwijl het slachtoffer op de grond gedrukt gehouden wordt door verdachte Boudewijn H. grijpt laatstgenoemde met zijn rechterhand het kapmes.
Foto no. 26
 • Foto no. 27: verdachte Boudewijn H. slaat met het kapmes in de richting van het hoofd van het slachtoffer.
Foto no. 27
 • Foto no. 28: verdachte Boudewijn H. slaat nogmaals met het kapmes in de richting van het hoofd van het slachtoffer.
Foto no. 29

Deel A fase 4

 • Foto no. 29: verdachte W. sleept vooralsnog alleen het lichaam van het slachtoffer naar de put;
Foto no. 29
 • Foto no. 30: verdachte Boudewijn H. helpt thans verdachte W. met het wegslepen van het slachtoffer in de richting van de put.
Foto no. 30
 • Foto no. 31: de beide verdachten naderen de put (X), het slachtoffer - ieder aan een been - voortslepend.
Foto no. 31
 • Foto no. 32: verdachten hebben de - tevoren reeds door hen geopende put - (gemerkt met X), bijna bereikt;
Foto no. 32
 • Foto no. 33: verdachten tillen het slachtoffer op boven de putopening en laten het lichaam in de put zakken.
Foto no. 33
 • Foto no. 34: nadat het lichaam in de put is gezonken, lopen beide verdachten van de put weg;
Foto no. 34
 • Foto no. 35: verdachte Boudewijn H. heeft uit de schuur de zak met ongebluste kalk gehaald en nadert de put (X).
Foto no. 35
 • Foto no. 36: verdachte Boudewijn H. stort de ongebluste kalk in de put op het lichaam van het slachtoffer.
Foto no. 36
 • Foto no. 37: terwijl de verdachte Boudewijn H. nog doende is met het leegstorten van de zak met ongebluste kalk, heeft verdachte W. de met water gevulde kippendrenkbak gehaald;
Foto no. 37
 • Foto no. 38: verdachte Boudewijn H. is van de put gelopen naar de moestuin en tapt hier uit de aldaar staande kraan, een emmer vol water.
Foto no. 38
 • Foto no. 39: met de emmer water keert verdachte Boudewijn F. uit de moestuin terug en zal het water in de put gooien.
Foto no. 39

Deel B (Mogelijke gebeurtenissen, gereconstrueerd aan de hand van de verklaringen van verdachte Boudewijn H.

 • Foto no. 40: verdachte Boudewijn H., aangeduid door de man, weglopende van de notenboom (X), ziet nog slechts dat de verdachte W. (XX) het slachtoffer het wurglijntje omslaat; verdachte Boudewijn H. loopt hierna in de richting van de moestuin;
Foto no. 40
 • Foto no. 41: verdachte W. slaat met het kapmes het slachtoffer;
Foto no. 41
 • Foto no. 42: verdachte Boudewijn W. sleept alleen het lichaam van het slachtoffer in de richting van de put;
Foto no. 42

Deel C (reconstructie van de Boudewijn H. Volgens deze verdachte geschiedde het uit het huis halen van het slachtoffer en het brengen van laatstbedoelde naar de schuur in de tuin, op de wijze zoals gereconstrueerd aan de hand van de verklaring van verdachte W.)

 • Foto no. 43: op deze - en twee volgende foto's - wordt de verdachte weergegeven door de man zonder hoed (gemerkt X), terwijl de man met hoed de verdachte Boudewijn H. voorstelt. Op deze foto wordt weergegeven hoe beide verdachten de schuur weer verlaten hebben, nadat zij het slachtoffer daarin achtergelaten hebben en in de richting van de villa lopen.
Foto no. 43
 • Foto no. 44: verdachte W. sleept alleen het lichaam van het slachtoffer in de richting van de put, terwijl verdachte Boudewijn terug komt lopen uit de moestuin (XX).
Foto no. 44
 • Foto no. 45: verdachte W. laat - alleen - het lichaam van het slachtoffer in de put glijden.
Foto no. 45

Deel D

 • Foto no. 46: de - werkelijke - verdachte Boudewijn H. wijst de plaats aan, waar, zo hij in het proces verbaal verklaarde, de resten van de verbrande jas van het slachoffer zouden zijn begraven.
Foto no. 46
 • Foto no. 47: verdachte Boudewijn H. orienteert zich bij de aanwijzing van de plaats waar de resten van de jas van het slachtoffer zouden zijn begraven.
Foto no. 47
 • Foto no. 48: verdachte Boudewijn H. bij de plaats, waar volgens zijn verklaring de resten van de jas zouden zijn begraven, terwijl de rechter-commissaris zich nader orienteert. 
Foto no. 48

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.