Het kabinet moet de subsidie aan Stichting Siriz - die advies geeft over zwangerschap en abortus- per direct stopzetten. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid ingrijpt. Dit blijkt uit een rondgang van tv-programma EenVandaag. Ook stellen artsenorganisaties NHG en NVOG dat Siriz foutief medische informatie verstrekt aan zwangere vrouwen

De hulporganisatie Siriz geeft onder meer ondersteuning en zorg aan meisjes en vrouwen die onbedoeld of ongewenst zwanger zijn. Het is een zusterorganisatie van het VBOK, de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, en heeft een streng christelijke achtergrond. Dit jaar ontving de hulporganisatie 1,7 miljoen euro van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

De Tweede Kamer

De reden om de geldkraan aan de christelijke organisatie dicht te draaien is voor de VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP en PVV de sturende en foutieve informatie die hulpverleners aan zwangere vrouwen zouden geven. In chatgesprekken zou de stichting namelijk vrouwen bewegen om van abortus af te zien aldus de kamerleden.

Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) komt om die reden samen met Groenlinks met een voorstel om de subsidie te schrappen. Ploumen (PvdA): “Sturende hulp mag gewoon niet. Overheidsgeld is daar niet voor bedoeld, vrouwen moeten neutrale informatie krijgen.”

Ook Corinne Ellemeet (GL) vindt de voorlichting die Siriz geeft verre van neutraal.  “Op dit moment krijgt Siriz subsidie. Er is duidelijk gebleken dat ze niet onafhankelijk zijn. Dit is voor GroenLinks een harde eis om financiële steun te krijgen. Dus wat mij betreft moet het overheidsgeld aan deze organisatie per direct worden ingetrokken.” 

Bij de begroting van Volksgezondheid zullen PvdA en GroenLinks een amendement indienen om de subsidie te schrappen. 

VVD en D66: geen geld meer naar Siriz

Regeringspartijen VVD en D66 laten in een reactie aan EenVandaag weten dit voorstel te steunen om de subsidie stil te zetten.

Kamerlid Ockje Tellegen (VVD): “Ik krijg sterk de indruk dat de informatie die Siriz op dit moment verstrekt aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, niet neutraal is. Daarin past dan geen rol meer van de overheid.”

Ook Kamerlid Pia Dijkstra (D66) schaart zich achter de kritiek op de christelijke organisatie. “Financiële ondersteuning van adviesbureaus is bedoeld om neutrale hulp aan te bieden. Het lijkt erop dat Siriz sturend advies geeft en dat past niet binnen de visie van D66 of van dit kabinet. Als blijkt dat Siriz inderdaad sturend advies geeft is er geen reden om hen nog van subsidie te voorzien.”

Huisartsen: ‘informatie Siriz onjuist’

Naast sturende informatie zou de organisatie ook adviezen geven die ronduit onwaar zijn. Dit stellen het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) en de beroepsverenging van gynaecologen, de NVOG, in EenVandaag. Zo zouden vrouwen volgens Siriz ernstige psychische problemen krijgen na het ondergaan van een abortus. Dit is pertinent onjuist volgens de medische beroepsorganisaties.

Peter Leusink, huisarts en woordvoerder namens het NHG. “Vrouwen ervaren niet meer psychische problemen als ze een abortus hebben ondergaan dan vrouwen die geen abortus hebben gehad. Het is wel zo dat die vrouwen voordat ze een abortus ondergingen psychische of relationele of psychiatrische problemen kunnen hebben. Ik vind het zeer kwalijk dat Siriz dit wel steeds blijft verkondigen.” 

Ook Gunilla Kleiverda, gynaecoloog en woordvoerders namens de NVOG laakt de medisch foutieve informatie die de hulporganisatie zou geven. “Ik heb me een keer voorgedaan als ongewenst zwangere vrouw en gevraagd of een abortus gevaarlijk was. Ik kreeg drie verkeerde antwoorden. Mij werd aangepraat dat er gevolgen voor een toekomstige zwangerschap zouden zijn en over een eventuele onvruchtbaarheid. En er werd gezegd dat ik mogelijk een infectie aan een abortus zou kunnen overhouden. Allemaal pertinent onwaar.”

‘Inspectie moet medisch nepnieuws van Siriz onderzoeken’

Kamerlid Corinne Ellemeet (GL) reageert geschokt op de bevindingen van de artsenorganisaties. “Medisch nepnieuws verspreiden mag nooit, er moet open en eerlijk geïnformeerd worden, als ze dat nepnieuws wel verspreiden is er taak voor inspectie om in te grijpen.”

Siriz: ‘Wij geven wel neutrale informatie’

Siriz ontkent de beschuldigingen met klem. De organisatie laat desgevraagd weten wél neutrale informatie te geven en ook de keuzevrijheid van de vrouw hoog in het vaandel te hebben. Bovendien geeft Siriz aan geen medisch geschoold personeel in dienst te hebben en altijd door te verwijzen naar de huisarts. Verder stelt Siriz geen kennis genomen te hebben van chatgesprekken waarbij medisch onjuiste informatie zou worden verstrekt.

reactie

Staatssecretaris Blokhuis: 

"Een onbedoeld zwangere vrouw kan voor informatie en een gesprek terecht bij de huisarts, bij hulpverleners van de abortusklinieken, bij de GGD-en (die samenwerken met Fiom) of andere hulpverleners zoals Siriz. Alle keuzehulpgespekken moeten aan dezelfde kwaliteitsstandaarden voldoen. Die onafhankelijke eisen gaan we de komende periode vastleggen zodat voor alle hulpverleners helder is waaraan ze moeten voldoen om vanaf volgend jaar financiering te kunnen krijgen. Daarbij hoort ook dat voor mensen die gebruik maken van keuzehulp helder is vanuit welke missie en met welke doelstellingen een organisatie werkt. Op basis van de kwaliteitseisen kan er ook toezicht worden gehouden door de inspectie op de kwaliteit van de hulpverlening. Uitgangspunt bij alle hulp, begeleiding en ondersteuning van vrouwen die dit overkomt, is dat ze zelf beslissen en zich gesteund voelen in hun keuze. Welke keuze dat ook is." 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.