Minister Frans Timmermans wordt vice-president van de Europese Commissie. Timmermans wordt daarmee de hoogste plaatsvervanger van de toekomstig voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. 

Timmermans gaat zich als Europees Commissaris de komende 5 jaar bezighouden met Europese regelgeving, relaties tussen de Europese instellingen, rechtsregels en fundamentele (mensen)rechten.

Frans Timmermans is nu nog minister van Buitenlandse Zaken in Nederland en hij vertrekt naar Brussel om als Eurocommissaris verder te gaan.

Nederland verliest een goede minister aan Europa: is dat het wel waard?

Vanavond in EenVandaag een interview met Roland Duong van de serie 'De slag om Europa' over de mogelijke nieuwe post van Timmermans. Ook bezoeken we de uitbater van Timmermans' stamcafé over wat ze in Heerlen vinden van de nieuwe functie.

De nieuwe Europese Commissie ziet er als volgt uit: