Niet alleen seksueel misbruik in de katholieke kerk verdient aandacht, er zijn andere pijnlijke historische feiten. In de jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw werden ongehuwd zwangere vrouwen door de kerk verplicht hun kind direct na de geboorte af te staan.

Het is tijd dat er in het openbaar erkenning komt voor het lot van deze vrouwen, vinden onder meer Marith Volp van de PVDA en Ellen Giepmans, programmanager bij Fiom. Ook hoort u het persoonlijke verhaal van Wil van Sebille.