Wat gaat er gebeuren met de laatste biologische akker van Amsterdam? Blijft het groen, of gaat de grond naar luchthaven Schiphol? Vrijwilligers van een biologische boerderij en een projectontwikkelaar staan lijnrecht tegenover elkaar. 

Aan de westelijke rand van Amsterdam ligt de oude Lutkemeerpolder met daarin het enige nog overgebleven biologische akkerbouwbedrijf dat Amsterdam rijk is: De Boterbloem. De gemeente Amsterdam wil in samenwerking met een projectontwikkelaar een bedrijventerrein bouwen ten koste van de biologische akkers.

Boze buurtbewoners organiseren komend weekend een protestactie tegen de dreigende ontruiming. Ze willen de polder behouden voor hun natuurrecreatie en gezonde voeding: "Laat die linkse coalitie het laatste stukje biologische groen van Amsterdam behouden, ze maken een historische fout als ze dit weggooien."  Het lot van de Lutkemeerpolder lijkt al een tijdje bezegeld. Tenzij de nieuwe wethouder van GroenLinks alsnog beslist dat de akkers groen mogen blijven.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

'Onbegrijpelijk dat dit gebied is uitgekozen'

Volgens Alies Fernhout, woordvoerster van De Boterbloem, wordt nu precies het gebied gesloopt waar de akkers van een aantal negentiende-eeuwse boerderijen en een monumentale fruitboomgaard liggen. “Onbegrijpelijk dat juist dit gebied is gekozen. Dit is voor de landbouw unieke, vruchtbare kleigrond. De projectontwikkelaar waar de gemeente en Schiphol eigenaar van zijn, heeft honderden hectares landbouwgrond in bezit, hier vlak om de hoek. Wat je daar ziet? Leegstand."

Platform Behoud Lutkemeerpolder onderstreept de symbolische waarde van de Lutkemeerpolder, in een tijd dat mensen meer biologisch voedsel willen en zich meer bewust zijn van de gevolgen van klimaatveranderingen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Spaarzaam omgaan met groen

"Dit is wat je krijgt als alleen geld een rol speelt", zegt emeritus hoogleraar planologie Arnold van der Valk van de Wageningen University & Research Centre (WUR) en mede-oprichter van de Food Council MRA een steenworp verderop. Dat deel van de Lutkemeerpolder is een paar jaar geleden omgetoverd tot een bedrijventerrein. Slootjes en weides die anderhalve eeuw terug zijn drooggelegd hebben een nieuwe bestemming, met kaarsrechte wegen en grote grijze gebouwen.

Sinds de economie weer aantrekt ziet Van der Valk het overal gebeuren. Grond is een schaars goed en bedrijventerreinen leveren meer geld op dan landbouwgrond. Volgens de planoloog moeten we zuinig zijn op het spaarzame groen in de randstad. "Als we zo doorgaan is Nederland over vijftig jaar één grote dunbevolkte stad."

Speculatie met landbouwgrond

Hoogleraar Van der Valk kwam februari 2018 in het nieuws met een opzienbarend filmpje. Tijdens een online college wijdt hij uit over grondspeculatie in de Lutkemeerpolder. Hij gebruikte het woord 'corruptie' en dat viel niet goed bij vastgoedbedrijf SADC. De Universiteit van Wageningen verwijderde het filmpje en zette het daarna toch weer online.

In maart dit jaar nam de gemeenteraad een motie aan die bepaalt dat gekeken moet worden naar alternatieven met behoud van de boerderij en de akkers, maar dan in combinatie met een bedrijventerrein. De gemeente werkt nu aan de financiële onderbouwing van de varianten. Wanneer de motie wordt besproken in de gemeenteraad is vooralsnog niet bekend

'Verbouwen in de berm'

Toekomstig uitbater van de boerderij Alies Fernhout blijft bezorgd: "Alles lijkt erop dat we straks met een kluitje in het riet gestuurd worden, dat we een klein stukje grond aangeboden krijgen waarmee we geen akkerbouw kunnen uitoefenen. We mogen verbouwen in de berm, zeggen ze dan." 

Op 17 juli heeft de rechter in hoger beroep uitspraak gedaan en is De Boterbloem in het ongelijk gesteld. De projectontwikkelaar kan met de bouw beginnen. Ook met de motie is nog niets gebeurd, zegt een verontruste Alies. 

Dubieuze rol van de gemeente

Volgens planoloog van der Valk zit de gemeente Amsterdam klem door een lastige privaat-publieke samenwerking. "Daardoor heeft ze twee petten op: enerzijds het algemeen belang dienen via bestemmingsplannen, anderzijds is de gemeente ook eigenaar van grote lappen grond, die ontwikkeld moeten worden en die veel gekost hebben." De gemeente kan het project in de Lutkemeerpolder niet zomaar afblazen, uit angst voor een schadeclaim, zegt van der Valk.

Volgens Alies heeft de gemeente zich in 2008 in het pak laten naaien door met een slimme vastgoedondernemer een deal te sluiten over de grondaankoop. "Nu moeten ze die afspraak nakomen. Als je je als overheid al op de markt begeeft, dan heb je een slechte onderhandelingspositie." 

Lees hier de reactie van de wethouder van Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid:

reactie

Reactie van de projectontwikkelaar

Business Park Amsterdam Osdorp fase 2 wordt ontwikkeld door GEM Lutkemeer: een samenwerking tussen Gemeente Amsterdam en SADC. Zowel de gemeente Amsterdam als SADC hebben de GEM Lutkemeer opdracht gegeven om het gebied (groen, water en wegen) volgens principes van de circulaire economie te ontwikkelen. De gemeente Amsterdam heeft fase 2 in dat kader aangewezen als voorbeeldproject Amsterdam Circulair. En daarbovenop stelt de GEM als gebiedsontwikkelaar bovenwettelijke duurzaamheidseisen aan de partijen die het vastgoed zullen gaan realiseren. In dit kader hanteert GEM Lutkemeer de volgende principes:

• Het nieuwe business park wordt zorgvuldig ingebed in haar omgeving, onder andere op het gebied van water, bodem en natuur.

Op het gebied van water sluiten we de kringlopen, zowel voor regenwater als grijs water (water uit afwasbakken, wasmachine, etc). GEM Lutkemeer streeft ernaar de bodemkwaliteit op minimaal hetzelfde niveau te houden en de vrijgekomen grond te hergebruiken binnen het gebied. Zo sluiten we de kringloop. Ook realiseren we binnen het business park doorlopende groenverbindingen met de naastliggende natuur en de Tuinen van West. Het groen dat we binnen het business park planten vergroot de biodiversiteit, trekt insecten aan en is oogstbaar.

• Het nieuwe business park wordt toekomstbestendig, doordat het o.a. multifunctioneel bruikbaar is en er gebruik gemaakt wordt van duurzame energie. Het wordt een gasloos terrein, we passen Warmte- en Koude opslag toe en we stimuleren zonnepanelen op daken. In het business park realiseren we langzaam verkeersroutes voor fietsers en voetgangers, om duurzaam en gezond vervoer te stimuleren.

• Het nieuwe business park wordt een plek waar iedereen zich welkom voelt: bedrijven, werknemers, bewoners, recreanten.

• Bij de inrichting van het nieuwe business park worden zoveel mogelijk materialen toegepast die op een hoogwaardige manier hergebruikt kunnen worden (sluiten van de materialenkringloop).

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.