De brand in Moerdijk van januari 2011 heeft kunnen escaleren omdat het bedrijf Chemie-Pack zich niet aan procedures hield en handelde in strijd met de vergunning. De brand die ontstond in het bedrijf kon oplaaien omdat veel brandbare vloeistoffen waren opgeslagen in kwetsbare kunststof containers die op plaatsen stonden waar dat niet was toegestaan. Ook faalde de gemeente Moerdijk op gebied van toezicht en handhaving van de vergunning. Zo stelden de gemeente en toezichthouders zich te traag en coulant op. Hierdoor kwam de veiligheid van de medewerkers in het geding.

Eerder al berichtte EenVandaag over de brand in Moerdijk. Deze kunt u terug vinden in het dossier Brand Chemie-Pack Moerdijk.

Zo brachten we 24-08-2011 een verhaal over de falende rampenbestrijding. Bekijk hieronder het item terug:

Twee weken na de ramp was al duidelijk dat er veel mis ging tijdens de bestrijding van de chemieramp in Moerdijk. Het bedrijf en omliggende bedrijven liepen miljoenenschade op en trok er een gifwolk trok over de hele regio. Maar dat had allemaal veel minder ernstig hoeven aflopen als de eerste brandbestrijding beter was georganiseerd.

Download

Download

Download