De Nationale Politie was afgelopen jaar ruim 770.000 euro kwijt aan dwangsommen aan eigen agenten. Reden is het te laat reageren op bezwaren en aansprakelijkstellingen. "Onverteerbaar", vindt Jan Struijs van politievakbond NPB.

Uit cijfers in handen van EenVandaag blijkt dat wettelijke termijnen door de politie in 2018 ruim 500 keer werden overschreden. "Het betreft veelal bezwaren van een kwetsbare groep mensen, bijvoorbeeld agenten met PTSS", zegt vakbondsman Struijs. "Naast aanzienlijke materiële schade is er ook veel mentale schade."

Interview: Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond en Jan Born, onderzoeksjournalist bij EenVandaag.

Dwangsom betaald aan ruim 500 agenten

Binnen de overheid, dus ook binnen de politie, is het wettelijk geregeld dat er binnen een bepaalde termijn gereageerd moet worden op bezwaren. Het gaat dan om bijvoorbeeld een functiewaardering waar je het niet mee eens bent, een herplaatsing of een afgewezen declaratie.

Doet de politie dat niet, dan moet de agent schriftelijk de eigen werkgever in gebreke stellen. Dan heeft het korps nog eens twee weken om alsnog te beslissen. Als dit niet gebeurt, is er recht op een vergoeding die op kan lopen tot een maximum van 1442 euro. Dit bedrag wordt bereikt na 42 dagen. De dwangsom moet vervolgens binnen 6 weken betaald worden.

info

Wat is een dwangsom?

Beslist de overheid niet op tijd? Dan heb je recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag. Voordat je recht hebt op een dwangsom moet je de overheid in gebreke stellen. Dit is een brief waarin je aangeeft dat de beslistermijn is verstreken.

Politie betaalt opgelegde dwangsommen niet op tijd

In de praktijk overschrijdt de politie ook regelmatig de wettelijke betaaltermijn van de opgelegde dwangsom. Vorig jaar nog meldde EenVandaag dat een agent beslag had laten leggen op alle rekeningen van de Nationale Politie omdat zij inmiddels meer dan een jaar wachtte op betaling van een dwangsom.

Het bedrag dat de Nationale Politie kwijt is aan dwangsommen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Betaalde de politie in 2015 nog 116.000 euro aan dwangsommen, in 2018 was dat bedrag bijna 800.000 euro.

Betreft vooral een kwetsbare groep

Het niet op tijd beslissen op bezwaren of aansprakelijkstelling gebeurt in een op de tien gevallen bij agenten met PTSS, wat toch al een kwetsbare groep is. Zij kregen in 2018 bijna 90.000 euro aan dwangsommen uitgekeerd. De grootste politievakbond NPB vindt het onbestaanbaar dat agenten soms maanden of nog langer moeten wachten op een beslissing, zeker als het gaat om deze specifieke groep.

Voorzitter Jan Struijs: "Het is voor ons onverteerbaar dat de Nationale Politie dit nog steeds niet op orde heeft. Het betreft veelal een kwetsbare groep mensen die onder moeilijke omstandigheden werkt of al onzeker is door een getroffen ziekte. Het gaat hier om menselijke leed bij een hoog risico beroep. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Tevens tast het de loyaliteit aan naar de werkgever omdat de werkomgeving dit ook ziet. Naast aanzienlijke materiële schade is er dus ook veel mentale schade. Dit moet echt op orde komen."

Lees ook

Nationale Politie: 'Dwangsom betekent alleen dat we te laat zijn'

De politie stelt dat het binnen een organisatie met tienduizenden agenten niet ongebruikelijk is dat er dwangsommen betaald moeten worden. Ook zegt de politie gelijk te krijgen in 90 procent van de procedures waarbij dwangsommen zijn betaald.

"Een dwangsom zegt niks over de inhoud van de procedure of het bezwaar, maar betekent alleen dat we te laat zijn", laat de politie in een reactie weten.

Bekijk hier de tv-reportage: Politie reageert te laat op interne bezwaren en dat kost jaarlijks honderdduizenden euro's.

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.