Noordoost-Brabant is in Nederland het hardst getroffen door het coronavirus. Dat gebeurde eerder ook met de varkenspest en Q-koorts. Experts willen daarom dat er gekeken wordt naar het verband met de luchtkwaliteit en intensieve veehouderij in de regio.