De oprichter van de Facebookgroep ‘PO in actie’ kondigde bij Eva Jinek gisteren een staking tegen het tekort aan docenten in het basisonderwijs aan. De petitie die verbonden is aan de actie is inmiddels bijna 25.000 keer getekend. Er kwamen vandaag veel reacties vanuit de politiek. Vrijwel iedere partij sprak zich uit tegen dit plan om te gaan staken, omdat het het verkeerde moment zou zijn. Het kabinet is immers demissionair. 

Maar Rinda den Besten, die gaat over de werkgevers van docenten steunt de actie van harte. Vanuit de politiek werd hier weer fel op gereageerd. Verschillende partijen verwijten de werkgevers juist dat ze zelf de oorzaak zijn van het probleem. Maar wat is dan het probleem? Volgens de actievoerders is het onder andere en imago-probleem dat is ontstaan door bijvoorbeeld het lage salaris en hoge werkdruk. Daardoor is het beroep minder aantrekkelijk dan jaren geleden, blijkt uit onderzoek. En dat zie je terug in het aantal aanmeldingen voor de lerarenopleiding PABO.

Vraag is hoe groot het tekort eigenlijk is? Het ministerie van Onderwijs heeft een aantal berekeningen gemaakt. Op dit moment zijn er 1200 docenten te weinig in het basisonderwijs. In het slechtste geval loopt dat in 2020 op tot 4.000, en in 2025 zelfs 10.000 leraren.

Er moet veel geld bij: liefst 1,2 miljard euro om alle achterstanden in te lopen. De Correspondent heeft daarom alle verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd en concludeert dat geen enkele partij bereid is om zo ver te gaan. En dus zal het van andere maatregelen moeten komen.