Het uurloon van basisschooldocenten is vanaf 1998 vrijwel structureel dalende. En  ook het verschil tussen de salarissen voor docenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs lopen steeds verder uit elkaar. Dit blijkt uit een onderzoek dat het ROA, het onderzoekscentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt, van de Universiteit Maastricht vandaag publiceert.

Lag het gemiddelde bruto uurloon voor een basisschooldocent anderhalf jaar na het afstuderen in 1998 nog op ruim 2.550 euro, in 2014 was dat teruggelopen tot 1.960 euro. En volgens de laatste cijfers uit het onderzoek verdient een docent op de middelbare school die anderhalf jaar aan het werk is gemiddeld 427 euro bruto per maand meer dan een basisschooldocent die anderhalf jaar werkt.

Bron: Research Centre for Education and Labour Market Maastricht

Actiegroep

Het onderzoek staaft de beweringen van ‘PO in Actie’, een actiegroep van bijna 40.000 basisschooldocenten die nu enkele maanden bestaat. PO in Actie wil betere salarissen voor het basisonderwijs en een lagere werkdruk. De docenten willen dat daar in de formatie afspraken over worden gemaakt, anders dreigen ze in september een week te gaan staken. Bekijk hier onze reportage over dit het manifest van PO in Actie dat tienduizenden docenten ondertekenden:

Uit het onderzoek van het ROA blijkt ook dat het maatschappelijk aanzien van de juf of meester daalt. Op de imagoladder van honderd beroepen stond basisschooldocent tien jaar geleden nog op plaats 42. Inmiddels is dat plaats 69. Tussen verzekeringsagent en boekhouder. De top drie van de imagoladder van beroepen bestaat uit chirurg, rechter en burgemeester.

Lege plekken

Het verslechterde imago, de lagere lonen en de strengere toelatingseisen voor de pabo lijken ook een behoorlijke impact te hebben op de inschrijvingen voor de opleiding voor basisschooldocent. In 2005/2006 schreven zich nog 7.500 docenten in. Vorig schooljaar waren dat er slechts 1.700, de jaren daarvoor gemiddeld 3.500.

Bron: Research Centre for Education and Labour Market Maastricht

De sterke daling vorig jaar heeft volgens het rapport te maken met de verscherpte toelatingseisen voor de pabo. EenVandaag reisde door het land langs academici om out-of-the-box oplossingen voor dit probleem te verzamelen. Bekijk hier de reportage:

De dalende inschrijvingen zorgen voor een nijpend probleem, want uit schattingen van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat als we niets doen, er in 2020 een tekort van 4.000 basisschooldocenten zal zijn, en dat dat in 2025 op zal lopen naar 10.000 lege plekken voor de klas.

EenVandaag spreekt met Frank Corvers, hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt en de opsteller van het rapport. Daarnaast spreken we met Jan van de Ven, initiatiefnemer van PO in Actie en leerkrachten van basisschool De Zuiderzee in Amsterdam. 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.