Door de aanhoudende droogte neemt de verzilting in West-Nederland toe. TNO en de Universiteit Wageningen werken daarom aan een techniek die het mogelijk maakt om van zout water drinkwater te maken en ook nog eens stroom op te wekken. Ontzilting van water gebeurt al jaren in het Midden-Oosten, Afrika en Californië. Maar deze installaties draaien veelal op fossiele energie en zijn minder efficiënt. 

Al langer wordt gezocht naar alternatieve, schonere en efficiëntere methoden van ontzilting. Technologisch onderzoeksinstituut TNO ontwikkelde de MEMSTILL techniek: een methode waarbij zout water wordt gezuiverd tot zoet drinkwater.

De sleutel: de ontwikkeling van een membraan wat enkel waterdamp doorlaat. Het zout blijft achter. Dit is niet het enige. Het gezuiverde zoete water wordt vervolgens onder druk door een turbine gestuurd waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Met deze energie willen de onderzoekers de machine op termijn zelfstandig laten draaien. De vinding won al verschillende prijzen.

Luister & Lees ook:

Een veelbelovende vinding

Droogte-expert Niko Wanders denkt dat deze techniek in Nederland en de rest van Europa in de toekomst veel kan brengen. “Veel kwekers hebben nu al veel last van te zout grondwater. De druk van het zoete water is te klein waardoor het zoute water vanuit het westen veel verder het land in komt. Ook zit er veel oud zeewater in de ondergrond en die komt nu omhoog.”

Skimmiakweker Ronald van Eijk uit Boskoop kan hier over meepraten. Nu kan hij nog water uit zijn bassin halen, maar de bodem komt in zicht. “We hebben al één keer moeten bijmengen met slootwater en dan merk je direct aan het stijgende zoutgehalte. Mijn planten zijn daar allerminst blij mee, uiteindelijk gaan ze er aan dood.”

Verzilting

Verzilting staat niet hoog op de agenda. Volgens Wanders moet verzilting goed in de gaten worden gehouden. “We hebben hier altijd een overvloed aan zoet water dus denken we niet na over verzilting”, aldus de droogte-expert.

Onderzoeker Kuipers vertrekt binnenkort naar het Midden-Oosten voor een pilotproject. “Je hebt daar alles voor handen: Voldoende zon, dure waterprijs en zout water. De bedoeling is om te laten zien dat dit systeem in principe zelfstandig kan werken.”