Vereniging Het Edelhert slaat alarm. Deze winter zal zich een nieuw drama voltrekken in de Oostvaardersplassen; heckrunderen, konikpaarden en edelherten dreigen uit te hongeren waarschuwt de vereniging.

Staatsbosbeheer, de beheerder van het gebied grijpt te laat in en houdt zich niet aan de afspraken, meldt voorzitter Jozef Linthorst. Hierdoor wacht de dieren een hongerdood.

Boswachter Hans Breeveld van Staatsbosbeheer zegt het gebied naar eer en geweten te beheren. Hij laat EenVandaag zien hoe hij in de Oostvaardersplassen te werk gaat.

Op dit moment evalueert een speciale commissie het beheer van de Oostvaardersplassen. Voor het einde van het jaar wordt een rapport met de conclusies aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken overhandigd.