Als de politiek nu niet razendsnel ingrijpt, zullen tijdens de eerstvolgende strenge winter minstens 2000 dieren in de Oostvaardersplassen omkomen door voedselgebrek. Dit staat in een brandbrief die Jozef Linthorst, voorzitter van de Vereniging Het Edelhert, gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het natuurgebied Oostvaardersplassen, waar Konikpaarden, Heckrunderen en Edelherten in de jaren tachtig bewust zijn losgelaten, blijft omstreden. Dierenartsen hebben ook grote problemen met hoe het natuurgebied nu in opdracht van het ministerie van Economische Zaken door Staatsbosbeheer wordt beheerd. 

De beroepsvereniging van dierenartsen, de KNMvD, zegt dat het beleid niet opweegt tegen het onnodig lijden van individuele grote grazers door verhongering. Er zijn volgens Dirk Willink, voorzitter van de KNMvD, geen zwaarwegende belangen die rechtvaardigen dat er niet harder wordt ingegrepen om het lijden van deze dieren te voorkomen. De groep grote grazers zou moeten worden gereduceerd. Dit kan door de dieren af te schieten of elders in andere natuurgebieden te plaatsen. 

Staatssecretaris Sharon Dijksma ziet vooralsnog geen reden om het huidige beleid aan te passen. Binnenkort wordt de provincie Flevoland verantwoordelijk voor het gebied. De staatssecretaris blijft echter verantwoordelijk voor de grote grazers.

Politiek is wel besloten dat er een commissie komt die Staatsbosbeheer moet gaan adviseren hoe het beste om te gaan met de grote grazers. Aanstaande donderdag vergadert de Kamer met staatssecretaris Sharon Dijksma over de Oostvaardersplassen.