Mogen de grote grazers in de Oostvaardersplassen aan hun lot worden overgelaten nu de winter inzet? Het lijkt inmiddels een jaarlijks terugkerende discussie te zijn. Ook nu het kwik de komende dagen flink onder het vriespunt zal dalen lopen de gemoederen rondom het welzijn van de grote grazers weer hoog op.

Al jaren is er veel kritiek op het beheer van het natuurgebied tussen Almere en Lelystad. In de Oostvaardersplassen leven zo’n vijfduizend grote grazers (edelherten, konikpaarden en heckrunderen). Deze zijn hier uitgezet en kunnen niet naar andere natuurgebieden om daar voedsel te vinden. Elke winter wordt ongeveer een kwart van de hongerige dieren doorgeschoten om ze uit hun lijden te verlossen. Alleen al in de afgelopen maand januari stierven er in totaal 587 dieren. 

Op sociale media melden de laatste dagen veel bezorgde mensen dat de dieren er uitgemergeld zijn en tevergeefs naar voedsel zoeken. Een boswachter van Staatsbosbeheer is zelfs bedreigd en verschillende actievoerders roeren zich. Een van die actievoerders is Maacha Vrolijk. Dagelijks gaat ze naar de Oostvaardersplassen om de grote grazers hooi en ander voer te brengen. 

Bijvoeren heeft geen zin

Volgens Staatsbosbeheer heeft het bijvoeren geen zin en de natuurorganisatie raadt het dan ook af. "Voor dieren die in kuddes leven is het namelijk zo dat door het natuurlijke kuddegedrag de sterkere dieren het eten wegkapen en de zwakkere dieren (bijvoorbeeld oudere dieren of verzwakte dieren) niet aan bod komen." De Provincie Flevoland, verantwoordelijke voor het beheer, laat weten: "Bovendien kunnen dieren door extra voedsel vruchtbaar worden in een periode waarin dat helemaal niet gunstig voor ze is. Bijvoeren over een langere periode heeft bovendien als nadelig effect dat de kuddes groter worden."

Sinds een besluit uit 2016 is de Provincie Flevoland zelf verantwoordelijk voor het beheer van de grazers in de Oostvaardersplassen. Sindsdien gaan er stemmen op om het aantal konikpaarden, edelherten en heckrunderen in het gebied flink te verlagen om de overlevingskansen voor de dieren groter te maken. De Provincie laat weten aan EenVandaag dat Gedeputeerde Staten naar verwachting nog voor de zomer met een voorstel komen over het toekomstig beheer van de Oostvaardersplassen. Tot die tijd blijft het bestaande beleid en huidig beheer van kracht.

De dilemma's zijn niet nieuw. In 2010 maakten we al deze reportage:

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.