De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ziet het afgelopen kwartaal een stijging van het aantal afgesloten levenstestamenten van ruim 90 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Wat is een levenstestament eigenlijk en hoe is die stijging te verklaren? Sandra de Jong van de consumentenbond geeft uitleg.