In eerste instantie lijken het twee tegenpolen: Halbe Zijlstra van de VVD en Sigrid Kaag van D66. De één is een stugge Fries die met strenge hand de VVD-fractie leidde. De ander een topdiplomaat in het Midden-Oosten die Syrië haar chemische wapens grotendeels ontnam.

Toch moeten ze straks letterlijk door één deur: die van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En waar gaan ze zich dan op richten de komende tijd, als Nederland onder meer zitting neemt in de VN-Veiligheidsraad?

Halbe Zijlstra ruilde vanmiddag zijn fractievoorzitterschap in voor het aankomend ministerschap. De voorzittershamer werd bij de gehele fractie overgedragen aan Klaas Dijkhoff.

Sigrid Kaag laat Libanon achter zich, om Den Haag in te trekken. Maar van daaruit weer de wereld in, want scheidend minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders stelde dat Nederland er goed op staat in de wereld. En dat moet zo blijven. Als je het positief bekijkt, zijn deze twee nieuwe bewindslieden zo verschillend dat ze elkaar perfect aanvullen.

Hoe het gaat lopen, dat zal de toekomst uitwijzen, maar Radio EenVandaag beschouwtt alvast voor met een partijgenoot van Kaag, D66-buitenlandwoordvoerder Sjoerd Sjoerdsma en met onze politiek commentator Kees Boonman.