De jeugdhulpverlening is ondanks alle pogingen van minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet nog steeds een bureaucratisch monster. De jongeren kunnen nog steeds niet op een plek terecht voor de zorg die ze nodig hebben.

De wachtlijsten zijn ondanks toezeggingen van de minister opgelopen terwijl ze juist opgelost moesten zijn voor het eind van het jaar. De centra van jeugd en gezin die ervoor moesten zorgen dat het beleid beter gecoördineerd zou worden, slagen daar niet in. De hulpverleners zelf zien het als een extra bureaucratische laag.

Vijf jaar na de invoering van de Wet op de Jeugdzorg is er nog steeds niet veel verbeterd. Het beloofde centrale aanspreekpunt ontbreekt en de zorg is nog altijd versnipperd over de instanties. De verschillende financieringsstromen vormen een van de grote problemen binnen de jeugdzorg. Hierdoor blijft het moeilijk om de jeugdzorg te centraliseren.