“Innoveren, niet halveren.” Het is een veelgehoorde kreet als het gaat om stikstofreductie in de landbouw. Die innovaties zijn er volop: een vloer die de plas en ontlasting van koeien scheidt, een ‘meststofzuiger’ en een ‘koeientoilet’.