Havenarbeiders en politieagenten voeren samen actie tegen de stijgende AOW-leeftijd. En waar meestal werkgevers en vakbonden tegenover elkaar staan, hebben ze elkaar gevonden op dit thema.

"Als je ziet dat de meeste mensen al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken, begrijp je dat we echt noodverbanden moeten leggen om iedereen zo lang aan het werk te houden", zegt Gerard Baks, directeur bij sjorbedrijf International Lashing Service.

We staan ook wel eens tegenover de vakbond, maar op dit thema staan we achter ze.

Gerard Baks, directeur bij sjorbedrijf International Lashing Service

Het bedrijf is gespecialiseerd in het vastzetten en losmaken van lading, zoals containers, op zeeschepen. Voornamelijk in de Rotterdamse haven. Ook verplaatsen ze met vorkheftrucks lading op kades en in loodsen. Baks heeft 370 mensen in dienst. Het bedrijf levert 24 uur per dag service. "We staan ook wel eens tegenover de vakbond, maar op dit thema staan we achter ze."

Stoppen op 66ste

FNV Havens en de politiebonden trekken samen op in hun strijd tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Ze leggen 66 minuten het werk neer, omdat ze vinden dat mensen met een zwaar beroep de mogelijkheid moeten krijgen om op hun 66ste te stoppen met werken. De bond doelt ook op mensen die in ploegendiensten werken.

Ze krijgen de steun van veel werkgevers, zoals havenondernemer Gerard Baks: "Het is schandalig hoe we met mensen omgaan. Het is een verschuiving van het sociale netwerk. Bijna de helft van mijn personeel is boven de 45. Het is heel lastig om die mensen op een redelijke manier tot aan hun pensioen aan het werk te houden."

Je wilt ook niet dat deze mensen in de bijstand verdwijnen.

Baks heeft ook een aantal mensen boven de 60 aan het werk. Baks: Ik ben zelf ook bootwerker geweest. Ik weet hoe zwaar het werk is. Veel van mijn medewerkers van boven de 60 kunnen niet meer fulltime werken. Dat zijn dure regelingen. Je wilt ook niet dat deze mensen in de bijstand verdwijnen."

Mensen vallen vaker uit voor hun pensioen

In 2015 is een nieuwe AOW-wet aangenomen. Hierin is bepaald dat de pensioenleeftijd versneld wordt verhoogd naar 67 jaar. Al heel lang wordt er door de bonden gepleit voor een uitzondering voor mensen met een zwaar beroep. Uit onderzoek van het UWV dat minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid onlangs naar de Kamer stuurde blijkt dat zestigplussers in toenemende mate moeite hebben om gezond de AOW-gerechtigde leeftijd te halen.

De kans dat zij arbeidsongeschikt raken, is toegenomen. In 2015 hadden nog bijna zes op de duizend mensen tussen de 60 en 65 kans om wegens ziekte niet langer te kunnen werken. In 2017 blijkt dat acht op de duizend zestigplussers eerder moet afhaken. Minister Koolmees stelt zelf dat de groei van het aantal arbeidsongeschikten vooral wordt veroorzaakt doordat mensen langer moeten doorwerken.

De politiek heeft ook al lang geleden beloofd een oplossing te vinden voor mensen met een zwaar beroep.

'Kansrijke actie'

Financieel journalist Martin Visser van de Telegraaf denkt dat deze actie van de bonden de kans heeft om uit te groeien tot een groter protest. "Dit is de pijn van de AOW. En dat geldt voor een grote groep mensen. De politiek heeft ook al lang geleden beloofd een oplossing te vinden voor mensen met een zwaar beroep."

Hij beaamt de stelling van de bond dat mensen met een zwaar beroep gemiddeld een kortere levensverwachting hebben. Deze groep profiteert dus nauwelijks van de hogere levensverwachting, op basis waarvan de AOW-leeftijd wordt verhoogd. "Of je nu AOW moet koppelen aan gewerkte jaren, of dat je komt een lijst van zware beroepen, het is aan de politiek om met een antwoord te komen op de oproep van de bonden", zegt Visser.

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.